ÎnvăţământEducaţieGrade DidacticeArhivă Grade Didactice

ARHIVĂ Grade Didactice

 

Precizări MEC-privind susținerea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice pt. grd. I, seria 2019-2021, anul școlar 2020-2021

 

Comisii grd.I, 2019-2021- de pus pe site 

 

 

 

ANUNȚ

 

Vă comunicăm că se pot elibera adeverințele pentru cadrele didactice care au susținut probele pentru obținerea gradului didactic I, seria 2018-2020.

 

Pentru eliberarea adeverinței trebuie să completați Cererea și apoi o trimiteți la adresa de email Perfectionare.ucv@gmail.com

 

Planificarea pentru eliberare o veți primi pe adresa de email a d.voastră.

 

 PROCEDURĂ ELIBERARE ACTE DE STUDII

 

 

 

Anunt depunere lucrare gradul I - seria 2019-2021-online

 

PRECIZĂRI ELABORARE ȘI DEPUNERE LUCRARE GRD.I, SERIA 2019-2021

 

 

 

ANUNȚ 

 

Vă informăm că se poate susține lucrarea metodico-științifică, în regim online, în perioada 25.05.2020-12.06.2020.

 

Afișat,

 

22.05.2020

 

 

 

Anunț

 

Ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se prelungește perioada de suspendare a eliberării actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) până la ridicarea stării de urgență, cu posibilitatea de prelungire dacă evoluția răspândirii SARS-CoV-2 o impune.

 

Conducerea Universității din Craiova

 

Afișat, 02.04.2020

 

 

 

ANUNȚ

 

În perioada 13-31 martie 2020, se suspendă eliberarea actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) ca urmare a măsurilor adoptate de conducerea Universității din Craiova, prin care se interzice accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților Universității din Craiova, în spațiile de învățământ și administrative ale universității.

 

În funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate vor putea suferi modificări.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Afișat 13.03.2020

 

 

 

Tabel nominal-Colocviul de admitere, Grd.I, 2020-2022-REZULTATE 

 

Planificare sali colocviul 2020-2022

 

Precizari Gradul I, 2020-2022

 

Tabel nominal-candidati inscrisi la  Colocviul de admitere, Grd.I, 2020-2022

 

 

 

ANUNȚ

 

Anunt Program acreditat pregatire Gradul I

 

 

 

Tabel grd.I, 2018-2020 -comisii  aprobate MEN

 

 Ordinul MEN-validare grd.I, seria 2018-2020

 

 

 

TEME PENTRU GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2020-2022

 

 

 

 

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru obţinerea Gradului Didactic I în învăţământ, seria 2020-2022

 

1. Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii, camera 450 , o cerere tip de înscriere.

 

Cererea tip cât şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 450.

 

Detalii:

 

 

Precizari elaborare si depunere  lucrare Gradul I, 2018-2020

 

Rezultate COLOCVIUL de admitere pt. Gradul I, seria 2019-2021 

 

Planificare sali colocviu Gradul I 2019-2021

 

Tabel nominal-candidati inscrisi la Colocviul pt. Grd. I, seria 2019-2021

 

 

 

ANUNȚ

 

În perioada 17 decembrie 2018 – 04 ianuarie  2019 - NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII –certificate pentru gradele didactice, modul psihopedagogic și adeverințe.

 

Activitatea secretariatului va fi reluată începând cu data de 07 ianuarie 2019.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Afișat azi, 29.11.2018

 

 

 

Tabel nominal comisii GradulI,  2017-2019-aprobate MEN

 

Anunt Gradul I, 2019-2021-PRECIZARI COLOCVIU 

 

 

 

 TEME GRADUL I - 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

Pentru eliberarea acestor adeverințe, este necesar să transmiteți la adresa de email Perfectionare.ucv@gmail.com, de luni până vineri, între orele 9,00 – 15,00, cererea pe care o găsiți pe site  în Procedura pentru eliberarea actelor de studii (completați doar cererea pteliberarea adeverinței de grad), copie după actul de identitate și după certificatul de naștere.

 

 

 

PROCEDURĂ ELIBERARE ACTE DE STUDII

 

 

 

(certificate modulul psihopedagogic-DPPD, certificate acordare grade didactice, duplicate acte de studii, adeverințe promovare colocviu-pt amânarea grd.I)

 

Eliberarea actelor de studii (certificate modulul psihopedagogic-DPPD, certificate acordare grade didactice, duplicate, adeverințe promovare colocviul grd.I-pt amânarea grd.I) emise de către Universitatea din Craiova,

 

se va face EXCLUSIV pe bază de programare pe email, de LUNI până VINERI,

 

între orele 8,00 – 15,00.

 

Solicitanții trebuie să trimită la adresa:  Perfectionare.ucv@gmail.com

 

-cererea completată-aveți modelul de cerere atasat (completați cererea corespunzătoare actului pe care-l aveți de ridicat);

 

-copie buletin/carte identitate/pașaport-valabile;

 

-copie certificat naștere.

 

Data și ora la care se va elibera actul de studii cât și alte informații suplimentare vor fi comunicate, ulterior, pe emailul de pe care s-a făcut solicitarea. Neprezentarea la data și ora comunicate, duce la anularea programării și la obligativitatea reprogramării.

 

Eliberarea actelor (certificate modulul psihopedagogic-DPPD, certificate acordare grade didactice, duplicate, adeverințe promovare colocviu-pt amânarea grd.I) emise de către Universitatea din Craiova se va face la sediul Universității din Craiova, Str. A.I.Cuza, nr. 13, etajul II, camera 450, conform programării de pe email.

 

Actele de studii se eliberează personal, titularului. În situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în original.

 

Programul pentru eliberarea actelor de studii:

 

de LUNI până JOI, între orele 13,00 – 14,00

 

Detalii:

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

 

Se pot elibera  CERTIFICATELE pentru candidații care au susținut probele examenului de obținere a GRADULUI DIDACTIC I, seria 2020 – 2022.

 

Pentru eliberarea  certificatelor vă rugăm să accesați pagina:

 

 

-  În săptămâna 24 – 28 octombrie nu vom elibera acte de studii -

 

Afișat azi, 26.09.2022

 

 

 

GRADUL I

 

ANUNȚ

Începând cu data de 20.09.2018 se eliberează certificatele pentru obținerea Gradului didactic I, seria 2016-2018.

Programul este:

de luni până joi, între orele 9,00 – 11,00 se face înregistrarea și

între orele 14,00 – 15,00 eliberarea acestora.

Afișat

Azi, 19.09.2018

 

ANUNȚ

Se eliberează adeverințele pentru promovarea gradelor didactice-gradul II, sesiunea august 2018 și gradul I, seria 2016-2018, adeverințe valabile doar pentru echivalarea creditelor.

Programul este de luni până joi, între orele 13,00 – 15,00, Universitatea din Craiova, cam. 450

Eliberarea se face pe baza BI/CI sau pașaport valabile și dovada achitării taxei de 30 lei la Casieria Universității, str. Libertății nr. 19.

 

Ghid  metodologic de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice, gradul I

Rezultate colocviul de admitere, seria 2018-2020

Precizari elaborare si depunere lucrare gradul I, seria 2017-2019

TABEL NOMINAL -COMISII GRD.I, SERIA 2016-2018

Ghid metodologic de elaborare a lucrării metodico-stiintifice pt. Grd.I. - seria 2018-2020

Planificare săli colocviul - 2018-2020

 

În aceste zile se desfășoară probele pt. Colocviul de admitere la Grd.I, seria 2018-2020.

Liste candidați colocviu 2018-2020

  •   Afișat, azi 26.01.2018

 

TEME - Gradul I, 2018-2020 -Profesori

 

TEME - Gradul I, 2018-2020

 

Precizari Gradul I, 2018-2020

Tabel MEN-Gradul I  2015-2017 validare

Ghid Metodologic de elaborare a lucrării Metodico-Ştiinţifice pentru obţinerea Gradului Didactic I

Planificare sali colocviu 2017-2019

Precizari elaborare si depunere lucrare Grd.I, seria 2016-2018

Tabel nominal candidati  inscrisi-Colocviu Gradul I, 2017-2019

Precizari Gradul I, 2017-2019

Tabel MECTS validare comisii gradul I 2015-2017 cu metodisti

 

 

 GRADUL II

 

ANUNȚ

În perioada 17 decembrie 2018 – 04 ianuarie  2019 - NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII –certificate pentru gradele didactice, modul psihopedagogic și adeverințe.

Activitatea secretariatului va fi reluată începând cu data de 07 ianuarie 2019.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Afișat azi, 29.11.2018

 

ANUNȚ

Începând cu data de 26.11.2018 se eliberează certificatele pentru obținerea Gradului didactic II, sesiunea august 2018.

Programul este:de luni până joi, între orele 9,00 – 11,00 se face înregistrarea cu buletinul sau pașaportul și între orele 14,00 – 15,00 eliberarea acestora.

Vineri nu este program cu publicul!

Afișat - Azi, 22.11.2018

 

ANUNȚ

Se eliberează adeverințele pentru promovarea Gradului didactic II, sesiunea august 2018, doar pentru cei care au obținut media generală 10 și doresc înscrierea la Gradul didactic I.

Programul este:

-de luni până joi între orele 9-11 se depuneo cerere la cam. 450, adresată Domnului Rector, înregistrată la Registratură și însoțită de chitanța de 30 de lei, achitată la Casierie și în aceeași zi,  între orele 14-15 se eliberează adeverința.

 

ANUNȚ

Se eliberează adeverințele pentru promovarea gradelor didactice-gradul II, sesiunea august 2018 și gradul I, seria 2016-2018, adeverințe valabile doar pentru echivalarea creditelor.

Programul este de luni până joi, între orele 13,00 – 15,00, Universitatea din Craiova, cam. 450

Eliberarea se face pe baza BI/CI sau pașaport valabile și dovada achitării taxei de 30 lei la Casieria Universității, str. Libertății nr. 19.

 

Tabele grd.II, sesiunea 2018-Rezultate

Planificare pe ore şi săli gradul II, 2018

Cazare grad.II - 2018

Tabel nominal-candidați înscriși pt GRADUL II, sesiunea august 2018

Planificare examene Gradul II, sesiunea august 2018 

Programe gradul II, sesiunea august 2018,

 

Subiecte GRD II sesiunea august 2017

În atenţia cadrelor didactice înscrise la examenul pentru obţinerea gradului didactic II 

Programe formare continua pentru gradul didactic II

Rezultate Gradul II-2017

Anunț cazare pentru candidații inscriși pentru a susține probele gradului didactic II, sesiunea august 2017

Tabel nominal cu candidații înscriși pentru a susține probele gradului didactic II, sesiunea august 2017

Planificare susținere probe pentru gradul didactic II, sesiunea august 2017, pe săli și ore

Orar pregatire psihopedagogica pentru Gradul II

Precizari Gradul II, 2017 

Programe Gradul II

Rezultate Gradul II

Arhiva 2015_2016