Catre pagina principala Sageata separare Învăţământ Sageata separare Educaţie Sageata separare Concursuri posturi didactice şi de cercetareSageata separare Cadru legislativ

Cadru legislativ

În Universitatea din Craiova posturile didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu:

  • Legea educaţiei naţionale, Legea 1/2011 (pdf)
  • Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (pdf)
  • H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior (pdf)
  • H.G. nr. 36/2013 de modificare a Metodologiei-cadru de concurs (pdf)
  • Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea din Craiova (pdf)
  • OMENCS 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducator de doctorat şi a atestatului de abilitare (pdf)
  • HG nr. 883 din 9.11.2018 de completare a HG 457 din 2011(pdf)
  • OUG nr. 96 din 8.12.2016_detinerea_calitatii_de_conducator_doctorat_pt_profesor (pdf)