ÎnvăţământEducaţieConcursuri posturi didactice şi de cercetareCadru legislativ

Cadru legislativ

În Universitatea din Craiova posturile didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu:

  • Legea educaţiei naţionale, Legea 1/2011 (pdf)
  • Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (pdf)
  • H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior (pdf)
  • H.G. nr. 36/2013 de modificare a Metodologiei-cadru de concurs (pdf)
  • Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea din Craiova (pdf)
  • OMENCS 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducator de doctorat şi a atestatului de abilitare (pdf)
  • HG nr. 883 din 9.11.2018 de completare a HG 457 din 2011(pdf)
  • OUG nr. 96 din 8.12.2016_detinerea_calitatii_de_conducator_doctorat_pt_profesor (pdf)