ÎnvăţământEducaţieGrade DidacticeAtribuţii de perfecţionare

Atribuţii de perfecţionare

  • organizarea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
  • întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;
  • întocmirea şi eliberarea certificatelor modulului psihopedagogic;

 

ATRIBUŢII DE PERFECŢIONARE REPARTIZATE UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA (pdf).