ServiciiDepartamente AdministrativeBiroul Acte de Studii

Biroul Acte de Studii

 

 

ÎN PERIOADA

 

22.12.2023 - 05.01.2024

 

NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII!

 

VĂ DORIM SĂRBĂTORI FERICITE!

  

Eliberarea tuturor actelor de studii emise de Universitatea din Craiova se face exclusiv pe bază de programare pe e-mail sau telefonic. Absolvenții trebuie să trimită cererile de eliberare a actelor de studii (link formular tip) însoțite de Certificatul de naștere, Cartea de identitate și procura (unde este cazul), în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:

-acte.studii@ucv.ro - pentru diplomele de absolvire, licență, inginer, master, studii aprofundate, doctor  ;

-programe.postuniversitare@ucv.ro - pentru actele de studii ale absolvenților programelor de studii  postuniversitare;

-Perfectionare.ucv@gmail.com - pentru certificatele de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și certificate pentru gradele didactice .

-Pentru eliberarea Certificatelor de acordare a gradelor didactice și a Certificatelor pentru absolvirea modulului psihopedagogic (DPPD), vă rugăm să accesați următoarele modele de cereri :

 

https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/programa.php

Data, ora la care se vor elibera actele de studii și alte informații suplimentare vor fi comunicate, ulterior, pe e-mailul de pe care s-a făcut solicitarea sau telefonic. Neprezentarea la data şi ora comunicate, duce la anularea programării și la obligativitatea reprogramării telefonice.

Formulare tip, proceduri și declarații

 

Program eliberări acte de studii:

Luni – Joi

13.00 – 15.00

Camera 457 - diplome de absolvire, licență, inginer, master, studii   aprofundate, doctor

Camera 450certificate / adeverințe grade didactice, certificate absolvire DPPD, diplome conversie profesională, certificate programe postuniversitare;

 

Documente necesare eliberare acte de studii

  • Carte de identitate sau paşaport titular acte de studii/împuternicit, în original și în termen de valabilitate ;
  • Supliment la diplomă/Foaia Matricolă (dacă a fost ridicat/ă personal de la secretariatul facultății absolvite);
  • 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (pentru următoarele categorii de acte de studii: diplome de absolvire, licență, inginer, master (Lg. 84/1995 și Lg. 288/2004), studii  aprofundate; diplome de studii postuniversitare de specializare (Lg. 84/1995), certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecționare (Lg. 84/1995), diplome de conversie profesională (Lg. 84/1995) și în cazul în care fotografiile nu au fost depuse);
  • Procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială, în original, în cazul în care titularul actului de studii nu se poate prezenta personal la eliberare. În procura notarială/împuternicire avocațială trebuie menționat, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea din Craiova;
  • Dovada achitării taxei pentru păstrarea/arhivarea unui act de studii (diplomă/certificat) neridicat după 5 ani de la susținerea examenului de finalizare a studiilor/confirmarea titlului de doctor. Taxa percepută este de 100 de lei
  • Dovada achitării taxei de arhivare în cazul absolvenților care, după 1 an de la finalizarea studiilor, nu și-au ridicat actele de studii depuse în original la secretariatul facultății. Taxa percepută este de 150 de lei.

Plata taxei percepute se poate face la Casieria Universității din Craiova (str. Libertății, nr. 19) sau în contul:

RO48BRDE170SV46910431700.

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Cod Fiscal: 4553380

La explicatii se va trece: denumire taxă………pentru - numele absolventului, facultatea absolvită ……... .

 

BIROUL  ACTE DE STUDII

Camera 457

Tel.: +40.251.417.108

Email: acte.studii@ucv.ro

- pentru diplomele de absolvire, licență, inginer, master, studii aprofundate, doctor;

 

Camera 450

Tel.:+40.251.419.015

Email: programe.postuniversitare@ucv.ro

Perfectionare.ucv@gmail.com

- pentru: certificate/adeverinte grade didactice, certificate absolvire DPPD, diplome conversie professională, certificate programe postuniversitare.