ServiciiDepartamente AdministrativeBiroul Acte de Studii

Biroul Acte de Studii

 

Program eliberare acte studii  - luna decembrie 2021

 

Program eliberare acte studii  - luna august 2021

 

Procedură eliberare acte de studii

Ținând cont de măsurile luate pentru  preîntâmpinarea răspândirii COVID - 19, începând cu data de 18.05.2020, eliberarea tuturor actelor de studii emise de Universitatea din Craiova se va face EXCLUSIV pe bază de programare pe e-mail sau telefonic. Absolvenții trebuie să trimită cererile de eliberare a actelor de studii (link formular tip) însoțite de Certificatul de naștere, Cartea de identitate și procura (unde este cazul), în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:

-acte.studii@ucv.ro- pentru diplomele de absolvire, licență, inginer, master, studii aprofundate, doctor  ;

-programe.postuniversitare@ucv.ro - pentru actele de studii ale absolvenților programelor de studii  postuniversitare;

-Perfectionare.ucv@gmail.com- pentru certificatele de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și certificate pentru gradele didactice .

-Pentru eliberarea Certificatelor de acordare a gradelor didactice  și a Certificatelor pentru absolvirea modulului psihopedagogic (DPPD), vă rugăm să accesați următoarele modele de cereri :

https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/programa.php

Data, ora la care se vor elibera actele de studii și alte informații suplimentare vor fi comunicate, ulterior, pe e-mailul de pe care s-a făcut solicitarea sau telefonic. Neprezentarea la data şi ora comunicate, duce la anularea programării și la obligativitatea reprogramării telefonice. În incinta instituției este permis accesul exclusiv al persoanei care are programare pentru eliberarea actelor de studii și aceasta nu va putea fi însoțită de alte persoane. În cazul în care actele de studii vor fi eliberate pe bază de procură, trebuie comunicat și numele persoanei împuternicite.

 

Formulare tip, Declaratii si Proceduri

 

Program eliberări acte de studii:

Luni – Joi

08.00 – 12.00 – eliberare diplome de absolvire, licență, inginer, master, studii  aprofundate, doctor ;

12.00  - 14.00  -  eliberare certificate de absolvire a Departamentului pentru   Pregătirea Personalului Didactic și certificate pentru gradele didactice;

14.00 - 16.00  -  eliberare acte de studii ale absolvenților programelor de studii  postuniversitare;

 

Documente necesare eliberare acte de studii :

  • Carte de identitate sau paşaport valabile (în original);
  • Supliment la diplomă/ Foaia Matricolă (daca a fost ridicat/ă personal de la secretariatul facultății absolvite);
  • 2 fotografii color, format 3x4 cm, realizate recent, pe hârtie fotografică poroasă (pentru următoarele categorii de acte de studii: diplome de absolvire, licență, inginer, master (Lg. 84/1995 și Lg. 288/2004), studii  aprofundate; diplome de studii postuniversitare de specializare (Lg. 84/1995), certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecționare (Lg. 84/1995), diplome de conversie profesională (Lg. 84/1995) și în cazul în care fotografiile nu au fost depuse);
  • Dovada achitării taxei de arhivare în cazul absolvenților care, după 1 an de la finalizarea studiilor, nu și-au ridicat actele de studii depuse în original la secretariatul facultății. Taxa percepută este de 150 de lei.

 

Plata taxei percepute se poate face la Casieria Universității din Craiova (str. Libertății, nr. 19) sau în contul:

RO48BRDE170SV46910431700.

Beneficiar: Universitatea din Craiova

Cod Fiscal: 4553380

La explicatii se va trece: taxă arhivare dosar personal pentru - numele absolventului, facultatea absolvită ……... .

 

Actele de studii se eliberează personal, titularului. În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/ împuternicire avocațială, în original și în copie.

 

Contact:

ELIBERARE  ACTE DE STUDII

Str A. I. CUZA, Nr.13,  parter, camera 278, Craiova, Dolj

Tel.:

  • 0251.417.108
  • 0251.419.015 (pentru: certificate/adeverinte grade didactice, certificate absolvire DPPD, diplome conversie profesionala, certificate programe postuniversitare)

Email:

acte.studii@ucv.ro.

programe.postuniversitare@ucv.ro

Perfectionare.ucv@gmail.com,