Infrastructura de cercetare în ştiinţe aplicate - INCESA

Obiectivul INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE( INCESA) este amplasat pe terenul aflat în colţul de N-V al Complexului Electrotehnică-Facultatea de Electrotehnică, cu acces direct din Bulevardul Decebal, avand  urmatoarele vecinătăţi:

 • Nord: incinta GRUPULUI ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI NR.1
 • Sud: teren în proprietatea PRIMARIEI CRAIOVA
 • Est: incinta S.C. UTILAJ GREU S.A. CRAIOVA
 • Vest: Bulevardul Decebal

Destinaţia construcţiei: imobil de laboratoare şi spaţii de cercetare avand următoarele funcţiuni:

 • principale: laboratoare, spaţii de cercetare- învăţământ
 • secundare : birouri, săli întâlnire
 • conexe: spaţii tehnice aferente imobilului: centrala termică, încăperi cu destinaţie electrică, adăpost pentru protecţie civică, etc.

Pe terenul aflat în proprietatea Universităţii din Craiova se află mai multe imobile, având o suprafaţă construită totală existentă de 3.891,17 mp  şi o suprafaţă desfaşurată existentă de 15.644,44 mp.

Se propune construirea unui imobil D+P+3E cu funcţiunea de învăţământ cercetare, care va avea dimensiunile în plan 40,80 m x 32,05 m, având o suprafaţă construită de 928,65 mp si o suprafaţă desfaşurată de 4842,16 mp.

La demisol Ac = 973,54 mp

 • Centru de cercetare în domeniul mecanicii si ştiinţei materialelor ( CCDMSM)
 • Centru de cercetare în domeniul ingineriei electrice ( CCDIE)
 • Spaţiu tehnic ( Adapost protecţie civilă, centrală termică, staţie de hidrofor, pompe de incendiu)

La parter Ac = 928,65 mp

 • Centru de cercetare în domeniul biotehnologiilor şi bioingineriei ( CCDBB)

La etajul I  Ac = 981,75 mp

 • Centru de cercetare în domeniul ingineriei electrice ( CCDIE)
 • Centru de cercetare în domeniul ştiinţei calculatoarelor ( CCDSC)

La etajul II  Ac = 957,96 mp

 • Centru de cercetare în domeniul ingineriei electrice ( CCDIE)
 • Centru de cercetare în domeniul biotehnologiilor si bioingineriei ( CCDBB)
 • Centru de cercetare în domeniul ştiinţei calculatoarelor ( CCDSC)

La etajul III  Ac = 929,13 mp

 • Spaţii cercetare individuală
 • Oficiu tehnic
 • Copy center

Sistemul constructiv este din cadre si pereţi structurali de beton armat, cu planşee din beton armat, învelitoare tip terasa circulabilă, fundaţie- radier general din beton armat, cu compartimentări din zidarie de cărămidă şi pereţi din gipscarton.

Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie de cărămidă de 25 cm grosime în combinaţie cu panouri de perete cortină.

Pentru folosirea eficientă a terenului, clădirea a fost concepută cu o curte interioară, care să permită ventilarea directă şi iluminarea naturală a spaţiilor a căror dispunere pe faţade nu a fost posibilă.

Finisaje exterioare pereţi: placaj tip “alucobond” si placari cu piatra artificială , iar soclu va fi placat cu piatra artificială.

Valoarea pentru execuţia acestui  obiectiv este de 18.922.395,04 lei cu TVA, sursa de finanţare –  “ Program operational – Cresterea Competivităţii Economice “ – POS CCE 2.2.1.

Lucrarile pentru execuţia obiectivului INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢE APLICATE ( INCESA) au început în 08.03.2012 şi trebuie finalizate în 16 luni , respectiv la 08.07.2013.

 

                                                                                                                     Întocmit

                                                                                                          Diriginte de şantier

                                                                                                         Ing. Pătru-Mic Adela