Departamentul de publicaţii şi mijloace de informare

Prezentare generală

Misiune

DPMI este subordonat Prorectoratului de Relații Internaționale și Imagine Academică.

DPMI deține un rol informativ și formativ complex. Departamentul de Publicații și Mijloace de Informare are misiunea de a promova multimodal toate activităţile Universităţii din Craiova prin publicaţii și alte mijloace de informare, contribuind astfel la conturarea şi vizibilitatea brandului Universitatea din Craiovape plan naţional şi în străinătate.

 

DPMI concepe, redactează și perfectează materiale de promovare a Universității din Craiova, având ca îndatorire dezvoltarea stilului, a standardelor și a procedurilor de redactare și revizuire a materialelor de promovare/marketing academic, scrise şi în format electronic. Sunt definite ca şi utilizate drept publicaţii şi mijloace de informare următoarele: publicaţii, republicarea sau publicarea revizuită a unor publicaţii anterioare (monografia UCV, broşura de prezentare a UCV, broșura de admitere UCV etc.); publicaţii produse prin mijloace de desktop publishing (inclusiv buletine periodice de informare şi documentare); imprimate promoţionale şi alte articole de merchandising; clipuri publicitare, scurt-metraje, documentare; mape de prezentare, broşuri, flyere, afişe, cărţi de vizită; CD-uri, DVD-uri cu şi despre UCV; pagini de Internet; evenimente; marketing direct.

 

Obiective generale și specifice

  • Optimizarea activității de prezentare și promovare a Universității din Craiova prin publicații și mijloace de informare cu caracter integrativ și prin definirea standardelor vizuale care să asigure coerența publicațiilor - în limba română, limba engleză și alte limbi de circulație internațională - și respectarea brandului intern și extern al Universității din Craiova.
  • Promovarea misiunii, viziunii şi valorilor Universităţii din Craiova, a ofertei educaționale și a potențialului în cercetare, dezvoltare și inovare deținut de Universitatea din Craiova.
  • Participarea, conform protocolului, la organizarea și/sau desfășurarea evenimentelor și acţiunilor de la nivelul Universităţii din Craiova prin asigurarea serviciilor de traducere, prin revizia lingvistică a documentelor redactate în limbi străine, prin verificarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, prin asigurarea suportului tehnic pe parcursul desfășurării evenimentului.