CercetareInformaţii UtilePublicații

Publicații

 

Universitatea din Craiova urmăreşte constant cotarea revistelor proprii în categorii ierarhice superioare prin:

  • includerea publicaţiilor în baze de date prestigioase;
  • respectarea procedurii de evaluare colegială în selectarea cărţilor/articolelor pentru publicare;
  • difuzarea rezultatelor cercetării şi în afara spaţiului ştiintific şi cultural naţional, prin folosirea pentru publicarea rezultatelor cercetării a limbilor de circulaţie internaţională;
  • difuzarea publicaţiilor în biblioteci internaţionale;
  • transparenţa în activitate prin întreţinerea unei pagini web şi punerea la dispoziţia evaluatorilor a tuturor informaţiilor relevante pentru evaluare şi ierarhizare.

 

Lista publicațiilor Universitatii din Craiova

 

Alte detalii privind publicatiile Universitatii din Craiova (cotare, indexare in baze de date internationale, frecventa de aparitie etc.) pot fi vizualizate aici.

 

Evaluare reviste domeniul ştiinţelor umaniste

Rezultate finale evaluarea CNCS publicațiilor științifice domeniul Științe umaniste 2020:

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2021/01/categorii.Reviste.CNCS_.2020.2.pdf

 

Arhiva cotare CNCS reviste UCV