CercetareStructuri CDICentre de CercetarePrezentare Centre de Cercetare

Prezentare Centre de Cercetare

Activitatea de cercetare științifică în Universitatea din Craiova se desfășoară în toate structurile organizaționale proprii prin centre de cercetare ce funcționează la nivelul facultăților și departamentelor acestora, fiind coordonată prin entități de management universitar și corelată cu politicile naționale de educație, cercetare științifică, finanțare și evaluare a calității acestora prin Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, UEFISCDI, CNCS, CNFIS și ARACIS, respectiv conectată în spațiul european de educație (European Education Area) și de cercetare (European Research Area).

            Pentru a oferi o formă instituționalizată activității de cercetare științifică, se pot înființa în centre de cercetare distincte. Un centru de cercetare științifică cuprinde unul sau mai multe laboratoare, din același domeniu de cercetare sau din domenii diferite. Centrul de cercetare are obligatoriu un statut propriu care va preciza structura organizatorică și regulamentul de funcționare a centrului.

            În funcție de obiectivele propuse, se pot asimila cu centrele de cercetare și următoarele structuri care pot sa fie create la nivelul universității:

          - centrele de expertizare și consultanță;

          - centrele de sprijin pentru activitatea de experimentare sau producție de prototipuri;

          - centrele de promovare a educației științifice;

          - centrele de cooperare științifică, tehnologică și de creație științifică cu universități și instituții de cercetare din țară și din străinătate.

            Obținerea statutului de centru de cercetare presupune obligatoriu un proces de evaluare a centrului. În funcție de nivelul la care se realizează acest proces, centrele de cercetare pot să fie:

          - centre recunoscute la nivelul instituției (evaluare internă realizată la nivelul universității);

          - centre cu recunoaștere națională (evaluare CNCS sau a altor organisme abilitate);

          - centre cu recunoaștere internațională.

 

Centre de cercetare recunoscute la nivel de universitate 2021 (pdf)

 

Înființarea / evaluarea periodică a centrelor de cercetare

Regulament de evaluare/înființare centre de cercetare 2021(pdf)

Calendar înființare/evaluare centre cercetare (pdf)

Documente întocmire dosar centre:

  • Fisa centru cercetare model  (pdf)
  • Raport de autoevaluare (pdf)
  • Statutul centrului de cercetare model (pdf)
  • Avizul Consiliului facultăţii
  • Copii după documentele care atestă recunoaşterea centrului de alte organisme de evaluare naţionale sau internaţionale (dacă este cazul).