CercetarePrograme de Cercetare

Programe de Cercetare

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din ultimii ani s-a concretizat în ultimii ani prin:

  • cercetare pe bază de granturi finanţate prin programul PN II;
  • participarea la Programul Cadru 7 al Comisiei Europene de Cercetare;
  • participarea la Programul  Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare dezvoltare tehnologică şi innovare;
  • participarea la programe finanţate de alte instiţutii şi organisme naţionale şi internaţionale;
  • cercetare pe bază de contracte cu agenţi economici;
  • cercetarea individuală în catedre;
  • publicaţii (articole, tratate, monografii), în reviste şi edituri recunoscute pe plan naţional si internaţional;
  • referate în cadrul pregătirii prin doctorat, teze de doctorat;
  • brevete de inovaţii si invenţii.