CercetarePrograme de CercetareProiecte in derulare

Proiecte in derulare

 

PROmovarea Guvernanței Serviciilor Ecosistemice Regionale (PROGRESS)

Proiectul PROGRESS - Promovarea guvernanței serviciilor ecosistemice regionale

Proiect finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg Europe, în cadrul Axei Prioritare 4, Obiectivul Specific 4.1. Îmbunătățirea politicilor pentru patrimoniul natural și cultural.

Membrii Consorțiului:

1. National   Association   of   Italian   Municipalities   Tuscany   -   lider   de   proiect   (Italia), http://ancitoscana.it/

2. Riga Technical University (Letonia),  https://www.rtu.lv/en

3. Eastern & Midland Regional Assembly (Irlanda),  https://emra.ie/

4. Tolna County Development Agency (Ungaria),  http://www.tolnamegye.hu/

5. CREAF (Ecologic Research and Forestry Applications Centre) (Spania),  http://www.creaf.cat/

6. Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură (România), http://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro

 

Obiectivul  general  al  proiectului  este  de  a  îmbunătăți  politicile  în  regiunile  partenerilor, pentru a implementa instrumentele de politici și strategii regionale dedicate conservării biodiversității și menținerii capacității naturii de a livra bunuri și servicii pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Durata proiectului: 1 august 2019 – 31 iulie 2023

Buget: 1.445.500 EURO (ERDF = 1.228.675 EURO)

 

Pagina web: https://www.interregeurope.eu/progress/https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/cercetare

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHnZSdKOhG-N63Oc4rb-azw

Facebook: https://www.facebook.com/Interreg-Europe-Progress-103161911250244/

Instagram: @interregeuropeprogress

 

Contact:

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultura, Strada A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Dolj, Romania Tel: 0251414541 E-mail: mihailstefanescu@yahoo.com