DespreStrategieMesajul Rectorului

Mesajul rectorului

Universitatea din Craiova este cea mai importantă resursă de cunoaştere, de creativitate, de inovare din regiune. Efectul de inovare, pe care trebuie să-l producă pentru comunitate şi pentru euroregiune este unul dintre principalele obiective instituţionale. Universitatea noastră va deveni punct strategic al economiei regionale şi promotor al principiilor economiei competitive, participative, incluzive. 

Universitatea din Craiova este construită pe şi este implicit garantul unor valori culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale moderne. De aceea, avem misiunea de a inspira comunitatea pentru contruirea unei societăţi sănătoase, pe temeiul unui învăţământ extrem de performant. Chiar instituţia noastră a fost creată de personalităţi vizionare, care au înţeles necesitatea de a întemeia aici o cetate a ştiinţei, un pol de creştere inteligentă şi de atractivitate în virtutea comunităţii.

Comunitatea academică a Craiovei – studenţi, cadre didactice, cercetători, personal auxiliar – înseamnă şi cea mai importantă resursă a instituţiei noastre. Prin aceştia, prin seriozitatea, profesionalismul şi implicarea fiecăruia, Universitatea noastră îşi va atinge obiectivele epistemologice, dar va reprezenta şi cel mai pertinent argument pentru democraţie şi pentru valorile sale.  

                                               

Prof. univ. dr. Cezar Spînu

Rectorul Universităţii din Craiova