DespreIstoricGaleria Rectorilor

Galeria Rectorilor

 

În perioada 1948-1966, funcţia de rector a fost exercitată la nivelul Institutului Agronomic din Craiova de către 4 cadre didactice:

 

Prof. Andrei Moraru – 1948-1952                   Conf. univ. dr. Ion Lungu – 1952-1955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Buia – 1955-1964

A fost absolvent al Academiei de Înalte Studii din Cluj (1934), doctor în ştiinţe (1938), asistent, şef de lucrări, profesor la Facultatea de Agronomie din Cluj (1934-1955) şi rector al Institutului Agronomic din Craiova (1955-1964). A participat la elaborarea şi publicarea a numeroase cursuri, lucrări ştiinţifice, cărţi şi la realizarea unor teme de cercetare privind valorificarea nisipurilor din sudul Olteniei şi îmbunătăţirea pajiştilor din masivul Parâng. Are meritul de a fi înfiinţat Grădina Botanică din Craiova, care, în prezent, îi poartă numele.

A profesat în mediul universitar timp de 45 de ani (1939-1984), fiind una dintre personalităţile marcante ale învăţământului horticol din România. A fost deputat în Marea Adunare Naţională, Vicepreşedinte al Comisiei Permanente pentru Agricultură şi Silvicultură, preşedinte al Consiliului Regional Oltenia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, membru al Comisiei Superioare de Diplome ş.a.

 

Prof. univ. dr. ing. Marius Preda                                   

            1966-1968                                                                                

                                          

 

 

 

 

 

 

 

S-a născut la data de 3 august 1929 la Timişoara. A absolvit Facultatea de electrotehnică a Institutului Politehnic din Timișoara în 1951. A obținut titlul de  doctor inginer în anul 1961 la Institutul Politehnic din București cu Teza „ Contribuții la studiul circuitelor trifazate cu nesimetrii multiple”

Din toamna anului 1951 până în septembrie 1952 a funcţionat ca

asistent apoi,  până în 1958, ca șef de lucrări  la Institutul de Maşini şi Aparate Electrice din Craiova, prima instituție  învățământ superior electrotehnic din Oltenia. În  toamna anului 1955, IMAE este unificat cu Institutul Agronomic din Craiova şi s-a numit ”Institutul Tehnic din Craiova”. După un semestru cele două instituţii s-au separat, dar IMAE a păstrat numele de Institut Tehnic care a funcţionat până în toamna anului 1957 când a devenit Facultatea de electrotehnică din Craiova a Institutului Politehnic din Bucureşti, iar  în 1958 cadrele didactice, studenții și baza materială au fost mutate la București.În acest context devine, în 1958, conferenţiar la  Institutul Politehnic din Bucureşti unde va funcţiona până în 1966.

În toamna anului 1966 este numit Rector al Universităţii din Craiova. Va  ocupa şi funcţia de profesor la Universitatea din Craiova şi la Institutul   Politehnic din Bucureşti. A fost primul Rector al Universităţii din Craiova  din septembrie 1966 până în octombrie 1968 coordonând înfiinţarea noilor  facutăţi şi catedre. În  1967 a obținut dreptul de  de conducere teze de doctorat în domeniul Bazelor electrotehnicii. Este autor a numeroase lucrări din domeniul bazelor electrotehnicii.

 

  Prof. univ. dr. doc. Mircea Oprean -1968-1971

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a născut la data de 28 mai 1915  în comuna Jina,   judeţul Sibiu

A absolvit Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj în 1939, obținând titul de inginer agronom. La 1 octombrie 1939 este numit preparator la catedra de viticultură și enologie, iar în 1947 devine șef de lucrări. În toamna anului 1949 este transferat la Facultatea de Agronomie din Craiova. S-a ocupat de dezvoltarea învățământului horticol. În activitatea de cercetare a  abordat o temă de interes naţional- valorificarea  solurilor nisipoase prin cultura viţei de vie.

În 1948 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer în ştiinţe agronomice cu teza „Cercetări  asupra altoirilor forţate la viţa de vie ”, iar în 1965   devine doctor docent în ştiinţe.

A contribuit la reînființarea  vestitelor  podgorii mehedinţene  de la Oreviţa şi Golul Drâncei, lovite de invazia filoxerică

Rezultatele  cercetărilor efectuate au fost expuse în mai multe lucrări ştiinţifice, printre care   „Extinderea viilor pe nisipuri”  publicată 1956 de Editura Agro-Silvică Bucureşti , „Cultura viţei de vie pe nisipuri”  publicată de aceiaşi editură în 1964, „ Viticultură generală” , apărută la Editura Didactică şi Pedagogică  în 1975.

A contribuit la   extinderea   Staţiunii Didactice de la Banu Mărăcine, în 1966,  cu o suprafaţă  de 318 ha.

A îndeplinit funcția de Rector al Institutului Agronomic  din Craiova, între  1964 şi 1966, apoi Rector al Universităţii din Craiova  între  1968 şi 1971. A fostmembru  în Comisia  superioară de Diplome, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

 

Prof. univ. dr. doc. Titus Georgescu – 1971-1974

S-a născut în localitatea Corabia, în anul 1929. Este absolventul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Din anul 1968 este doctor în ştiinţe, iar din 1973 este doctor docent. A fost redactor şef la revista ”Anale de istorie”, fondator al revistei ”Magazin istoric” şi al enciclopediei Mica Bibliotecă de Istorie, autor a peste 20 de cărţi şi a numeroase articole, studii publicate în reviste de specialitate. De asemenea, a participat la diverse congrese şi reuniuni ştiinţifice internaţionale, fiind şi membru al unor prestigioase asociaţii de istorie de peste hotare.                  

 

 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Silviu Puşcaşu – 1981-1984

S-a născut în Craiova  la data de 10 mai 1927. A absolvit Facultatea de Electromecanică a Institutului Politehnic din Timișoara în anul 1950,  obținând diploma de inginer.

A obținut titlul de doctor inginer în 1970, la Institutul Politehnic din Timișoara, cu Teza „Contribuţii la studiul comportării tuburilor fluorescente în regim de alimentare cu frecvenţă variabilă”

A lucrat la Întreprinderea Regională de Electricitate  din Brașov  și din Sibiu.

În decembrie 1950 a fost angajat ca asistent la  Facultatea de Mecanizare a Agriculturii din cadrul  Institutului  Agronomic din Craiova. Din septembrie 1952 până în septembrie 1958 a funcţionat ca şef la lucrări  în cadrul Institutului de Mașini și Aparate Electrice IMAE Craiova, prima instituție de învățământ superior electrotehnic din Oltenia. Din 1958 până în 1960 a fost cadru didactic la Institutul Politehnic din Timișoara.

În 1960  s-a transferat la Institutul Pedagogic din Craiova unde, între 1963 şi 1968, a fost şeful catedrei de „Electrotehnică şi cunoştinţe industriale”. În paralel a  ocupat şi funcţia de Decan al Facultăţii de Fizică şi Chimie (martie 1963- martie 1964)  şi prorector al Institutului Pedagogic ( martie 1964- septembrie 1966).

Din septembrie 1966 până în martie 1968 a fot unul dintre primii prorectori ai Unversității din Craiova.A fost şeful catedrei de Bazele electrotehnicii din 1968, transformată  în septembrie 1980 în  catedra de Electromecanică, prin reunirea cu catedra de Maşini, aparate şi acţionări electrice, și din 1984 până în 1990.

A fost Rector al Universității din Craiova din mai 1981 până în octombrie 1984.

A desfășurat o bogată activitate de cercetare, inclusiv în domeniul criogeniei, și o bogată activitate publicistică.

 

 

  

 

Prof. univ. dr. Tiberiu Nicola – 1974-1981, 1984-1989

S-a născut pe data de 3 februarie 1939, în comuna Gostavăţ, judeţul Olt. După absolvirea Institutului Agronomic din Craiova a urmat cursurile postuniversitare în domeniul filozofiei 1956-1958), luându-şi doctoratul în această specializare, în anul 1971. Concomitent cu activitatea de conducere s-a implicat în mod constant în cercetarea ştiinţifică, publicând cărţile 

Experimentul social şi Conceptul de realitate obiectivă (în colab.). Totodată, a organizat şi coordonat ample cercetări socio-economice de teren, desfăşurate de colective numeroase de cadre didactice ale Universităţii din Craiova, în zonele Amaradia (în anul 1975, la care a luat parte şi reputatul sociolog, prof. univ. dr. Henri H. Stahl), Balş, Băileşti ş.a., concretizate în diverse studii şi volume publicate în revista ”Analele Universităţii din Craiova”. De asemenea, este autorul cursului Teoria cunoaşterii, predat studenţilor de la Filozofie-Sociologie, precum şi a numeroase articole apărute în reviste locale şi naţionale. Ca rector al Universităţii a avut o importantă contribuţie în procesul înfiinţării Facultăţilor de Mecanică, Electrotehnică şi de Medicină. După 1990, a condus timp de 4 ani catedra de Filozofie-Sociologie. Ca prorector şi rector al instituţiei noastre, timp de două decenii, a slujit cu devotament destinele învăţământului superior craiovean.

 

 

Prof. univ. dr. ing. Mircea Ivanescu – 1990-2004

S-a născut pe data de 3 mai 1943, Larga, Republica Moldova. Între anii 1960-1965 a urmat cursurile Institutul Politehnic din Bucureşti, iar din 1967 şi-a început activitatea didactică şi academică în cadrul Universităţii din Craiova, ca asistent universitar al Facultăţii de Electrotehnică, la Catedra de Automatică. Până în anul 1990 a obţinut toate titlurile didactice: asistent (1967), sef lucrari (1971), conferentiar (1976), profesor (1990). 
Implicarea prof. dr. ing. Mircea Ivănescu în viaţa academică nu s-a rezumat numai la activitatea didactică şi de cercetare, ci a cuprins şi asumarea unor responsabilităţi administrative (între 1981-1990, fiind Director al Centrului de Calcul al Universităţii; iar din ianuarie până în luna martie 1990 Decanul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică), care au culminat cu funcţia de Rector al Universităţii din Craiova. 
Functia de Rector a fost obtinuta prin alegeri (primele alegeri universitare) in 1990 si a continuat prin mandate realese in 1992, 1996, 2000. 
A infiintat: facultatile de Drept, Teologie (1992), Facultatea de Educatie Fizica (1996), Departamentele de Arta teatrala, de Muzica (1998) in cadrul Facultatii de Litere, Colegiul universitar de la Drobeta Turnu Severin (1993) care in 2000 s-a transformat in specializari de lunga durata ,Specializarile de Robotica (1994), Mecatronica (2002), Studioul de televiziune TELEUNIVERSITATEA (1996), la acea data, singurul studio universitar din tara. Preocuparile stiintifice sunt strans legate de domeniul ROBOTICA. Este presedintele Societatii Romane de Robotica si membru in prestigiosul Robotic Society Board din Geneva. 
Un interes deosebit l-au suscitat si lucrările circumscrise domeniilor sistemelor expert, algoritmilor de conducere fuzzy şi reţelelor neuronale. 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Ion Vladimirescu – 2004-2012

 

S-a născut pe data de 9 aprilie 1948, în comuna Devesel, jud. Mehedinţi. A absolvit Facultatea de Matematică din Craiova, în anul 1973, şef de promoţie.

În anul 1982 a obţinut titlul de Doctor în matematică sub coordonarea ştiinţifică a Acad. Marius Iosifescu. Din anul 1974 şi-a început activitatea didactică şi academică obţinând toate titlurile didactice: 1974-1978 – profesor în învăţământul preuniversitar, 1978 – asistent universitar, 1990 – lector, 1991 – conferentiar, 1995 – profesor la Universitatea din Craiova.

Are o bogată activitate didactică şi de cercetare: recenzor la Zentralblatt für Mathematik, din anul 1982; membru al Societăţii Naţionale de Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică; membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România; Secretar de redacţie – Analele Universităţii din Craiova, Seria Matematică-Fizică-Chimie; membru al Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din România; membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; membru al Comisiei de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Preocupările ştiinţifice ţin de teoria proceselor stochastice şi de statistica matematică. În cadrul Universităţii din Craiova, activitatea de management a fost şi este încununată de realizări, prin funcţiile deţinute: Secretar ştiinţific al Consiliului profesoral al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, 1990-1992; Secretar ştiinţific al Consiliului profesoral al Facultăţii de Matematică-Informatică, 1992-1996; Secretar ştiinţific al Senatului, 1992-1996; Prorector Cercetare ştiinţifică, 1996-2004; Rector, 2004 – 2012; Preşedinte al Senatului universitar, 2012 - în prezent.