CercetareOrganizareDepartament Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi CulturalInformații Generale

Departamentul de Relaţii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural (DR-MESC)

Informații Generale

Universitatea din Craiova susţine creşterea investiţiilor în capitalul uman şi combaterea excluziunii sociale, prin corelarea ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare durabilă, plecând de la analiza celor trei piloni: dezvoltare economică, dezvoltare socială şi protecţia mediului. Priorităţile agenţilor economici obligă la transmiterea unor cunoştinţe exploatabile prin conversia în produse şi servicii. Universitatea nu mai funcţionează doar ca o entitate dedicată cunoaşterii, ci adoptă o mare deschidere către mediul socio-economic, având la bază cunoaşterea profundă a nevoilor potenţialilor beneficiari de formare.

UCv îşi propune să contribuie la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi incluzivă, prin trecerea de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de personal motivat, cu aptitudini multiple cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene.

Departamentul de Relaţii cu mediul socio-economic şi cultural (DR-MESC) are ca principală misiune monitorizarea activităţilor de colaborare cu mediul socio-economic şi cultural la nivelul Universităţii, în colaborare cu facultăţile.

DR-MESC promovează programe de cercetare care să răspundă cerinţelor pieţei pentru retehnologizare, restructurare şi modernizare; identifică cererile agenţilor economici pentru formarea personalului, asistenţă tehnică, consultanţă juridică etc.; identifică agenţi economici din străinătate interesaţi să colaboreze cu universitatea; monitorizează corelarea competenţelor absolvenţilor cu cererile de pe piaţa muncii; promovează ofertele de locuri de muncă; identifică colaborări la nivel local, regional şi naţional; stabileşte legături de cooperare cu departamente similare din ţară şi din străinătate.

La baza DR-MESC stă o activitate interdisciplinară susţinută de cadre didactice de la diferite facultăţi din cadrul Universităţii din Craiova.

 

Prezentare detaliata a Departamentului Relatii cu Mediul socio-economic si cultural (DR-MESC)(pdf).

 

 Obiective

 • Asigurarea interfeţei dintre Universitatea din Craiova şi mediul socio-economic prin promovarea unor programe de cercetare care să răspundă cerinţelor pieţei pentru retehnologizare, restructurare şi modernizare;
 • Crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de formare, asistenţă tehnică, consultanţă etc. prin lansarea ofertei universităţii în mediul socio-economic şi cultural, pe de o parte şi identificarea nevoilor / aşteptărilor specifice mediului socio-economic şi corelarea lor cu oferta universităţii, pe de altă parte;
 • Promovarea unor module de pregătire a formatorilor pentru diferite domenii, conform solicitării agenţilor economici;
 • Identificarea cererilor agenţilor economici pentru formarea personalului;
 • Promovarea stagiilor personalizate în vederea realizării proiectelor / lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor, pe baza unor teme formulate în colaborare cu reprezentanţi ai mediului socio-economic şi cultural;
 • Crearea condiţiilor şi realizarea unui parteneriat întreUniversitatea din Craiova şi mediul socio-economic pentru a susţine derularea în ţară sau în străinătate a practicii studenţilor, în vederea aplicării şi sub acest aspect a sistemului european de credite transferabile.

 

 Activităţi principale

 • Promovarea unor programe de cercetare care să răspundă cerinţelor pieţei pentru retehnologizare, restructurare şi modernizare;
 • Identificarea cererilor agenţilor economici pentru formarea personalului, asistenţă tehnică, consultanţă juridică etc.;
 • Identificarea unor colaborări cu agenţi economici din străinătate;
 • Corelarea competenţelor absolvenţilor cu cererile de pe piaţa muncii;
 • Promovarea ofertelor de locuri de muncă;
 • Identificarea unor colaborări la nivel regional şi naţional;
 • Stabilirea unor legături de cooperare cu departamente similare din ţară şi din străinătate.