IT si Administrare Fonduri EuropeneMari ProiecteReabilitare, reamenajare, supraetajare, extindere si dezafectare EFS

Reabilitare, reamenajare, supraetajare si extindere corp C7 dezafectare corpuri C8, C11 Facultatea de Educație Fizica si Sport”    Cod SMIS 121530

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 05.12.2020 , proiectul Reabilitare, reamenajare, supraetajare si extindere corp C7 dezafectare corpuri C8, C11 Facultatea de Educație Fizica si Sport ", finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiții: 10.1 - Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv specific: 10.3 - Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive.

Mai multe detalii gasiți în anunțul postat aici.