IT si Administrare Fonduri EuropeneInformatizareServiciul de Informatică și ComunicațiiActivitate

Serviciul de Informatică și Comunicații

Activitate

a) asigurarea şi gestionarea racordării Universităţii din Craiova la sistemul informaţional universitar naţional;

b) gestionarea reţelei informatice metropolitane a Universităţii şi mentenanţa legăturii cu reţeaua academică ROEDUNET;

c) conceperea şi implementarea subsistemelor informatice destinate procesului educaţional, compartimentelor financiar-contabil şi de resurse umane, precum şi integrarea acestora într-un sistem global de management universitar;

d) asigurarea unor facilităţi performante de informare şi comunicare on-line pentru membrii comunităţii universitare;

e) gestionarea site-ului principal al Universităţii –www.ucv.ro, precum şi a server-ului de poştă electronică ce deserveşte comunitatea universitară.

 

Obiective

a) elaborarea fundamentată şi implementarea strategiei ICT ( Information and Communication Technology) a Universităţii, în colaborare cu prorectorul responsabil de informatizarea Universităţii;

b) proiectarea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor informatice care asigură prelucrarea automată a datelor specifice în toate compartimentele Universităţii;

c) modernizarea infrastructurii de comunicaţii şi a reţelei de comunicaţii aparţinând Universităţii;

d) gestionarea accesului ierarhizat al membrilor reţelei intranet;

e) protecţia şi securizarea reţelei informatice a Universităţii;

f) supervizarea achiziţionării echipamentelor de tehnică de calcul şi comunicaţii, pentru niveluri le superioare ale reţelei intra-universitare.

 

Raport de Acivitate

Plan Operaţional

 Raport de activitate 2022

 Plan operational 2023

 Raport de activitate 2021

 Plan operational 2022

 Raport de activitate 2020

 Plan operational 2021

 Raport de activitate 2019

 Plan operational 2020

 Raport de activitate 2018

 Plan operational 2019

 Raport de activitate 2017

 Plan operational 2018

 Raport de activitate 2016

 Plan operational 2017

 Raport de activitate 2015

 Plan operațional 2016

 Raport de activitate 2014

 Plan operațional 2015