ServiciiDirecţia Generală AdministrativăDirecția Resurse Umane-SalarizarePrezentare generala DRUS

 

Prezentare generală a Direcției Resurse Umane Salarizare

Direcţia Resurse Umane Salarizare a Universităţii din Craiova reprezintă o unitate funcţională în cadrul Direcţiei Generale Administrative, având un număr total de 23 angajaţi, activitatea de bază vizând gestionarea resursei umane şi asigurarea drepturilor salariale la nivelul tuturor structurilor universităţii (facultăţi, departamente, direcţii, servicii, compartimente) cu respectarea cadrului legislativ specific domeniului de activitate.

Principiile de bază ale întregii activităţi a Direcţiei Resurse Umane Salarizare vizează, în principal:

  • gestiunea resurselor umane în concordanţă cu obiectivele şi managementul general de la nivelul Universităţii din Craiova; 
  • dezvoltarea comunicării organizaţionale:
  • dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe un sistem de valori autentic;
  • promovarea principiilor privind etica profesională.

Direcția Resurse Umane Salarizare este direcția de specialitate care asigură aplicarea legislației în domeniul resurselor umane, gestionarea curentă a resurselor umane la nivelul universității, precum și dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă, transparent și flexibil care să asigure creșterea ocupabilității, adaptabilității și mobilității salariaților și care să răspundă nevoilor de personal calificat/profesionist.

Direcția Resurse Umane este subordonată Directorului General Administrativ, conform Legii nr.1/2011 și organigramei D. G. A.

 

Direcția Resurse Umane Salarizare este condusă de un director, numit în condițiile legii și este organizată astfel:

• Serviciul Resurse Umane

• Biroul Resurse Umane pentru Cercetare și Alte Fonduri Externe Nerambursabile

• Serviciul Salarizare

• Biroul de Urmărire Salarii și Facilități Studenți

• Serviciul Informatizare D.G.A

Serviciile sunt conduse de un șef serviciu, numit în condițiile legii iar birourile sunt conduse de un șef birou, numit în condițiile legii.