InternaţionalInformaţii GeneraleLectorate Străine și centre culturale

Lectorate străine și centre culturale

Universitatea din Craiova recunoaște importanța contactului direct cu vorbitori nativi de limbă străină și investește constant în crearea de noi oportunități în acest sens. Pe baza acordurilor bilaterale sau a participării la programe internaţionale de cooperare academică, Universitatea din Craiova poate să trimită lectori de limbă şi civilizaţie românească la universităţile partenere şi să primească lectori străini în cadrul lectoratelor sale. Acestea sunt o componentă importantă a procesului de internaționalizare al Universității din Craiova, jucând un rol important în ceea ce privește îndepărtarea barierelor culturale și familiarizarea tinerilor studenți cu aspecte mai mult sau mai puțin cunoscute, specifice unei civilizații străine.

 

Lectorate străine

 

În cadrul Universității din Craiova funcționează, în prezent, cinci lectorate străine.
Dotarea tehnologică, fondul de carte și vasta bibliotecă a fiecărui lectorat străin permit desfăşurarea unor activităţi didactice de înaltă ţinută:

  • cursuri facultative de limbă şi civilizaţie bulgară pentru studenții din anii II și III;
  • cursuri de iniţiere în pedagogia comunicării, de civilizaţie franceză contemporană şi exprimare scrisă şi orală şi cursuri de franceză cu specializare juridică;
  • manifestările anuale dedicate sărbătorilor internaționale;
  • concursuri anuale etc.

 

Lectoratul francezeste coordonat de un lector nativ originar din Franța, a fost înfiinţat în anul 1969 şi a funcţionat de atunci, deservind studenţii şi cadrele didactice de la Facultatea de Litere şi din întreaga universitate. Biblioteca lectoratului posedă un fond de carte bogat şi variat (6500 de volume) si beneficiază de 10 abonamente la diverse reviste.

 

Lectoratul bulgar este coordonat de un lector nativ originar din Bulgaria și funcţionează din anul 1976. Biblioteca lectoratului dispune de un fond de carte de peste 800 de volume de lingvistică, literatură, istorie, civilizaţie, dicţionare, carte tehnică etc. și de o bogată colecţie de DVD-uri și casete video.

 

Lectoratul spaniol funcționează din anul universitar 1993-1994. Ambasada Spaniei a dotat lectoratul cu 2500 de volume de carte și reviste de specialitate, precum și cu tehnologia multi-media necesară activității.

  • Lectoratul englez 

Lectoratul englez, deschis în anul 1973 ca lectorat american, funcționează alternativ cu lectori americani și englezi. Lectoratul posedă un fond de carte de câteva mii de volume care se îmbogățește continuu cu donații, în special din partea Consiliului Britanic.

 

Lectoratul italian funcționează fără întrerupere din 1976, deservind studenții și cadrele didactice de la Facultatea de Litere și din întreaga universitate. Biblioteca lectoratului posedă un fond de carte impresionant și beneficiază de abonamente la diverse reviste.

 

Centre culturale

 

Aflat sub patronatul onorific al Ambasadei Republicii Polone la Bucureşti, inaugurat în anul 2014 şi coordonat de un lector nativ originar din Polonia, are ca scop promovarea limbii, culturii şi literaturii poloneze prin organizarea de expoziţii, conferinţe, seri de film, muzică şi poezie poloneză și funcționează în cadrul Centrului de Studii Est-Europene al Facultății de Litere. În cadrul Centrului se desfăşoară cursuri gratuite de limba polonă pentru studenţi, oameni de afaceri, precum şi pentru cei interesaţi de a cunoaşte mai îndeaproape Polonia. Centrul oferă burse la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie polonă la diferite universităţi din Polonia, precum şi burse pentru efectuarea unor stagii de 3 luni în Parlamentul Polonez

 

CRU reprezintă concretizarea unui acord semnat între UCv şi Agence Universitaire de la Francophonie în anul 2012 şi constituie un spaţiu dedicat optimizării competenţei lingvistice scrise şi orale în limba franceză a tuturor studenţilor UCv. În cadrul CRU se desfășoară și un atelier de subtitrări (traducere din limba franceză în limba română).

 

  • Centrul Multicultural

Centrul Multicultural a fost înființat ca structură independentă a Universităţii din Craiova, în vederea repoziționării acesteia ca universitate multiculturală. DRI a întreprins demersurile necesare pentru dezvoltarea colaborărilor academice cu parteneri internaționali, ambasade străine la București, în vederea sprijinirii înființării și funcționării Centrului multicultural al UCv. Prin intermediul acestuia Prorectoratul de Relații Internaționale și Imagine Academică a reuşit să creeze o rețea universitară balcanică care contribuie la dezvoltarea fiecărei universități implicate, prin intensificarea colaborărilor cu Bulgaria, Polonia, Macedonia, Turcia, Grecia şi Albania. Obiectivul Centrului Multicultural este acela de valorificare a limbii, culturii și civilizației balcanice (bulgară, poloneză, macedoneană, turcă, greacă, albaneză), promovarea limbii, culturii și civilizației balcanice prin organizarea de activități specifice educaționale și culturale în beneficiul instituțiilor implicate și al comunităților locale, regionale și naționale din care fac parte acestea;