InternaţionalProgramePrograme EuropeneMecanismul Financiar SEE

Mecanismul Financiar SEE 

 

English version below

 

Pe 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro.

Acest Mecanism Financiar  acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

Instituţia care coordonează în România întreaga programare şi gestionare a granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Punctului Naţional de Contact., iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program (OP) pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021.

 

ANPCDEFP implementează programul împreună cu parteneri de program din statele donatoare:

 

Prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP) se vor finanţa următoarele măsuri:

1. Vizite pregătitoare;

2. Proiecte de mobilitate bilaterală (pentru studenţii şi personalul din universităţi);

3. Proiecte  de cooperare strategică sau de mică anvergură;

4. Proiecte  naționale care consilidează cooperarea între școli VET și companii;

5. Proiecte naționale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor de etnie romă în școală.

 

Programul a demarat în anul 2017 și se va încheia în 2024.

 Sursa: http://www.eea4edu.ro/despre-program/

 Mai multe informaţii despre program:

 

Proiect de Mobilitate în Învățământul Superior 2018-2019

 

 

Proiect de Mobilitate în Învățământul Superior 2019-2020 

 

Proiect de Mobilitate în Învățământul Superior 2020-2021

 

Proiect de Mobilitate în Învățământul Superior 2021-2022

 

Proiect de Mobilitate în Învățământul Superior 2022-2023

 

Feedback participanți mobilități

 

English version

On October 13, 2016, the Governments of Romania and of the Donor States: Norway, Liechtenstein and Iceland, have signed the Memorandum of Understanding (MoU) on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014 – 2021. Through the MoU, the Donor States have allocated EUR 254,560,000 to Romania.

This Financial Mechanism covers several programmes aiming at reducing social and economic disparities in the EEA countries and strengthens the cooperation between the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) and the 15 benefiaicy countries (Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia).

In Romania, the institution which coordinates the management of the EEA Grants is the Ministry of European Funds, through the National Contact Point and The National Agency for Community Programmes in the Fields of Education and Vocational Traning (ANPCDEFP) was designated as the Programme Operator of the Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship Programme (ESAYEP), 2014 – 2021.

 

The ANPCDEFP implements the ESAYEP jointly with the Donor Programme Partners:

 

The programme will provide funding for:

1. Preparatory visits;

2. Bilateral mobility projects (for students and academic staff from universities);

3. Strategic and small size cooperation projects;

4. National projects that consolidate cooperation  between VET schools and  companies;

5. National projects providing an effective inclusion of Roma children in school.

 

The programme starts in 2017 and ends in 2024.

Source: http://www.eea4edu.ro/despre-program/

 

More information about the programme:

 

Mobility Project în Higher Education 2018-2019

Mobility Project în Higher Education 2019-2020