Mobilități studenți, Granturi SEE 2019-2020 – Apel la candidaturi

În cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanţat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021, Departamentul de Relații Internaționale organizează selecția participanților la următoarele tipuri de mobilități studențești pentru anul universitar 2019-2020:

 

Tip Mobilitate

Nr. locuri

Domeniu de studiu

Nivel de studiu

Universitate parteneră

Durata

mobilității

Desfășurarea mobilității

Mobilitate de studiu

2

Information and Communication Technologies

Licență/

Master

University College of Southeast Norway, Norvegia

5 luni/mobilitate

Semestrul al doilea

(ianuarie-iunie 2020)

Mobilitate de plasament

2

Mobilitate de studiu

2

Business and administration

Mobilitate de studiu

2

Business and administration

Licență

Bifrost University, Islanda

5 luni/mobilitate

1 mobilitate/semestru (2019-2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea selecţiei şi a mobilităţilor se va derula conform Ghidului Candidaților 2018.

GRANT MOBILITATE:

Grantul are caracter de sumă forfetară și este format din 1200 Euro/lună pentru subzistență și 275 Euro – Norvegia/530 Euro – Islanda pentru cheltuieli de transport.

 

Conţinut dosar de candidatură:

 • CV Europass (redactat în limba engleză);  
 • Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză);
 • Foaie Matricolă pe ultimul an de studiu.

 

Criterii de selecţie:

 • Rezultatele academice ‐ 20% din punctaj; 
 • Scrisoare de motivaţie ‐ 20% din punctaj; 
 • Interviu cu scopul de a confirma conţinutul scrisorii de motivaţie şi de a evalua atitudinea faţă de posibila experienţă de mobilitate - 40% din punctaj
 • Competenţele lingvistice de limba engleză, relevante pentru o mobilitate de calitate (cunoasterea limbii ţării gazdă va fi considerată un avantaj) -  20% din punctaj

 

Studenţii de etnie romă, cei cu nevoi speciale sau cei cu un statut socio-economic dezavantajat pot primi puncte suplimentare de prioritate, reprezentând 20% din scorul maxim posibil.

Participarea multiplă a aceleiași persoane în cadrul aceluiași Proiect de Mobilitate nu va fi eligibilă.

 

Calendar de selecție:

 • Depunere dosare de candidatură: 03-07.06.2019, între orele 10.00-14.00, Departamentul de Relații Internaționale (sala 445, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, etajul 2);
 • Interviu candidați: 11.06.2019 (ora și locul desfășurării interviului vor fi comunicate pe data de 10.06.2019)
 • Afișare rezultate: 11.06.2019 (după ora 15.00)
 • Depunere contestaţii: 12.06.2019, între orele 10.00-14.00, Departamentul de Relații Internaționale (sala 445, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova, etajul 2);
 • Afişare rezultate finale: 13.06.2019

 

Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova.

 

Procedură de depunere a contestaţiilor se găsește aici.

 

Mai multe informaţii despre program:

 

 

Mobilitate de plasament 2019 – Norvegia

Credit foto: Lidia Baciu, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică

Știri@UCV - 17.05.2019