ÎnvăţământÎnvățământ

Învățământ

Invatamant

Universitatea din Craiova acoperă întreaga paletă de educaţie şi formare profesională universitară şi postuniversitară certificată. Oferta de formare iniţială cuprinde 104 de programe de studii de licenţă în 53 domenii, 98 programe de master în 40 domenii şi un spectru larg de specializări de doctorat. La acestea se adaugă forme de educaţie postuniversitară de tip formare continuă, conversie profesională, perfecţionare precum şi stagii postdoctorale.

Activitatea de educaţie se desfăşoară în strânsă corelaţie cu cea de cercetare, cu deosebire în ciclurile de master, de doctorat şi postdoctoral.

Studiile efectuate la Universitatea din Craiova se finalizează  prin diplome MEN şi calificări CNFPA.

Oferta de educaţie a Universităţii din Craiova este concepută pe baza analizei pieţei muncii şi a cerinţelor candidaţilor, în strânsă colaborare cu principalii noştri angajatori. Adecvarea la cerinţele mediului economic şi social este evaluată periodic prin analize specifice realizate împreună cu CCOP.