ÎnvăţământEducaţieGrade DidacticeGradul II

Gradul II

 

REZULTATE FINALE

REZULTATE

Bareme

Planificare pe ore și săli

Tabel nominal-candidați grd.II, 2023

Precizari Gradul II, sesiunea AUGUST 2023.

Programe pentru Gradul didactic II, sesiunea august 2023

 

 

ANUNȚ

 

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar înscrise pentru a  susține probele examenului de obținere a Gradului didactic II, sesiunea august 2023 și care doresc cazare în căminele Universității din Craiova, pot să solicite acest lucru la adresa de e-mail: directia.administrativa@ucv.ro – dl Cismaru Mihai.

 

Afișat azi,

18.07.2023

 

ANUNȚ

Centrul de Limbi Moderne Interlingua din cadrul Facultății de Litere a Universității din Craiova organizează cursuri de pregătire la limba engleză și limba franceză, în vederea susținerii examenelor de definitivat și gradul al II-lea.

Cursurile se desfășoară în perioada 17-21 iulie 2023, online. Cele 40 de ore de formare cuprind cursuri de limbă, literatură și metodică, în conformitate cu programele aprobate de Ministerul Educației.

Costul cursului este de 700 lei.

Înscrierile se fac prin e-mail la adresa interlingua@ucv.ro.

 

Precizari Gradul II, sesiunea AUGUST 2023

 

ANUNȚ

Vă informăm că s-au validat rezultatele examenului de acordare a Gradului didactic II, sesiunea AUGUST 2022, prin OME 6092 din 13.10.2022.

Eliberarea CERTIFICATELOR de acordare a  gradului didactic II, sesiunea AUGUST 2022,  se va face după data de 15.01.2023.

Pentru eliberarea acestor certificate este necesar să transmiteți la adresa de email Perfectionare.ucv@gmail.com, de luni până vineri, între orele 9,00 –15,00, cererea pe care o găsiți pe sit-e  în Procedura pentru eliberarea actelor destudii (completați doar cererea pentru eliberarea certificatului de grad), copie după actul de identitate și după certificatul de naștere.

 

Rezultate FINALE

 

Barem probe 31 august

Barem gradul II

Planificare ore - săli -probe 31.08.2022 Gradul II

Anunț Grd. II-2022 -UCv-planificare ore și săli

 

TABEL NOMINAL-candidați GRADUL II - sesiunea august 2022

 

ANUNȚ

Cadrele didactice din învățământul preuniversitar înscrise pentru a  susține examenul de Gradul didactic II, sesiunea august 2022 și care doresc cazare în căminele Universității din Craiova, pot să solicite acest lucru la adresa de email directia.administrativa@ucv.ro

Afișat azi, 21.07.2022

 

Precizari Gradul II, 2022

Programe Gradul II 2020:

 

 

REZULTATE GRADUL II, sesiunea AUGUST 2021

Gradul didactic II, August 2021-BAREME

Planificare pe ore si sali - Gradul II - 2021

 

Liste candidați - GRADUL II-2021-de afișat

Precizări grd.II-2021 sesiunea august

Monitorul Oficial Partea I nr.  435-6-7

 

 

REZULTATE GRADUL DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2020

Barem - EDUCATOARE

Barem - ÎNVĂȚĂTORI

BAREME GRD. II, AUGUST 2020 - PROFESORI

PRECIZĂRI PRIVIND SUSȚINEREA GRADULUI DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2020 - PLANIFICAREA  PE ORE ȘI SĂLI

 

TABEL NOMINAL-cu candidații înscriși pentru susținerea examenului de grd.II, sesiunea august 2020

 

Graficul de desfășurare a probelor - Grd.II, 2020 

Anunt Gradul II 2020

Programe Gradul II 2020:

 

Anunț

Ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se prelungește perioada de suspendare a eliberării actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) până la ridicarea stării de urgență, cu posibilitatea de prelungire dacă evoluția răspândirii SARS-CoV-2 o impune. 

Conducerea Universității din Craiova

Afișat, 02.04.2020

 

ANUNȚ

În perioada 13-31 martie 2020, se suspendă eliberarea actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) ca urmare a măsurilor adoptate de conducerea Universității din Craiova, prin care se interzice accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților Universității din Craiova, în spațiile de învățământ și administrative ale universității.

În funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate vor putea suferi modificări.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Afișat 13.03.2020

 

Adresa de la MEN-validare grd.II,  2019

Anunț-eliberare certificate Gradul II, august 2019

Subiecte grd.II, 2019

TABEL NOMINAL REZULTATE GRADUL II - 2019

Cazare grd.II, 2019

PLANIFICARE PE ORE ŞI SĂLI GRADUL II, 2019

Tabel nominal - candidati inscrisi grd.II-2019

Precizari Gradul II, 2019

Programe gradul II-2019