DespreIstoricIstoric Clădiri

Universitatea din Craiova - istoric clădire

Monumentala clădire a sediului central al Universităţii craiovene a adăpostit în trecut Palatul de Justiţie şi a fost concepută în spiritul academismului de şcoală franceză. Peristilul intrării principale, cele patru coloane ionice care-lmărginesc etc., într-un cuvânt, întreaga arhitectură exterioară şi interioară este compusă după principii şi cu elemente împrumutate din arhitectura clasică. A fost proiectată în 1890, de arhitectul Ion N. Socolescu.

(Sursă: Mic Îndreptar Turistic, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968)

După 1972 i s-a adăugat încă o aripă, în stilul general al clădirii, destinată îndeosebi pentru extinderea bibliotecii universitare.

În patrimoniul Universităţii din Craiova se regăsesc alte două clădiri istorice unde îşi au sediul Facultatea de Mecanică şi, respectiv, Facultatea de Agricultură.

Facultatea de Mecanică îşi are sediul în fostul local al Şcolii normale “Ştefan Velovan”, proiectat de arhitectul Băicoyanu şi construit între anii 1898-1901. În faţa clădirii se află bustul lui Ştefan Velovan, om de cultură şi reformator şcolar, prieten apropriat al lui Vasile Alecsandri şi Titu Maiorescu, cunoscut pedagog care a condus mai mulţi ani (1897-1926) această prestigioasă instituţie, promotor al unui current nou în didactică şi metodologie pedagogică (“velovanismul”).

Facultatea de Agricultură, o clădire masivă, construită prin osîrdia unor dascăli craioveni în frunte cu profesoara Elena Gheorghiu, pentru a sluji drept liceu de fete.

(Sursă: Ghid de oraş CRAIOVA, Editura Sport Turism, 1982, Florea Firan, Alexandru Firescu)