ÎnvăţământManagementul CalitățiiConsiliul Calităţii Componenţă

Consiliul Calităţii - Statut

Consiliul Calităţii al UCv (CC-UCv) reprezintă o structură executivă cu atribuţii în domeniul managementului calităţii. În conformitate cu Art. 165 al Cartei UCV, CC-UCV operează în subordinea Departamentului de Managementul Calităţii, include reprezentanţi ai tuturor facultăţilor şi persoane desemnate de Prorectorul cu Programe de Studii şi Asigurarea Calității.

Componenţa Consiliului Calităţii

  • Componența CC-UCv a fost aprobată de Consiliul de Administrație al UCv în data de 13.01.2021 (Hot. CA Nr. 1/13.01.2011) și de Senatul UCv în data de 28.01.2021 (Hot. Senatului UCv Nr. 1/28.01.2021)
  • Componenţa CC-UCv a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al UCV în 01.06.2016 şi de Senatul UCv în 30.06.2016.
  • Componenţa CC-UCv a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al UCV în 14.01.2015 şi de Senatul UCv în 29.01.2015.
  • Componenţa CC-UCv a fost aprobată de Consiliul de Administraţie al UCV în 23.05.2012 şi de Senatul UCv în 29.05.2012.