ServiciiDirecţia Generală AdministrativăDirecția TehnicăPrezentare Direcția Direcția Tehincă

Prezentare generală - Prezentare Direcția Tehincă

 

Direcţiei Tehincă  este una dintre cele patru Directii din  structura organizatorică a Direcţiei General Administrative şi este structurată astfel:

 • Serviciul Tehnic Investitii si Inventariere care are în subordine:
  • Biroul Investitii
  • Biroul Inventariere
 • Serviciul  Intretinere , Interventii   care are în subordine:
  • Biroul Intretinere – format din 3 echipe muncitori                          
  • Echipa  Interventii- repartizata pe complexe                       
 • Serviciul Administrativ Cămine, Spații UCV care are în subordine:
  • Biroul Camine                                                      
 • Biroul AUTO                                                         
 • Departamentul  Fonduri Europene             

Obiectivul principal al direcţiei este de a coordona intreaga activitate tehnica si administrativa,  asigura dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale a Universităţii din Craiova, implementează politicile şi strategiile adoptate de conducerea universităţii, în baza legislaţiei în vigoare, privind administrarea spaţiilor de invatamant si cazare ale universtăţii.

Activitățile desfășurate în cadrul Direcției Patrimoniu şi Investiţii, sunt coordonate și realizate de personal cu pregătire în domeniul economic și tehnic de specialitate,

Atribuţiile principale ale directiei:

 • fundamentează şi programează realizarea investițiilor, consolidărilor, reabilitărilor, reparațiilor capitale, a dotărilor si a achizițiilor de imobile.
 • Estimeaza si  realizeaza documentatia necesara achizițiilor de servicii de proiectare, execuție lucrări , servicii de supravegherea execuției lucrărilor de către diriginții de șantier autorizați, servicii de cadastru , servicii expertiza tehnica , servicii  cssm, etc.
 • Monitorizeaza toate contractele si comenzile pentru servicii de proiectare, execuție lucrări , servicii de supravegherea execuției lucrărilor de către diriginții de șantier autorizați, servicii de cadastru , servicii expertiza tehnica , servicii  cssm, etc.
 • Monitorizeaza toate contractele si comenzile de execuției lucrărilor reparatii curente cu terti si realizeaza supravegherea execuției lucrărilor.
 • Asigură buna desfășurare a activității de interventie si întreținere- reparații curente executate în regie, la clădirile aflate în patrimoniul Universității din Craiova;
 • Organizează și coordonează activitatea de inventariere anuală a întregului patrimoniu al Universității din Craiova si urmărește valorificarea rezultatelor acesteia în contabilitate;
 •  Organizează și coordonează activitatea de casare și declasare a bunurilor;
 • Gestionează parcul auto al Universității din Craiova asigurînd întreținerea mijloacelor de transport și evidența programărilor mijloacelor de transport;
  • Asigură administrarea spațiilor de învățământ și a căminelor, întreținerea corespunzătoare a acestora;
  • Asigură servicii specifice vieții studențești, precum cazarea studenților, servicii medicale, relația cu Poliția Universitară, relația cu asociațiile studențești;
 • Estimeaza valoarea serviciilor , realizeaza documentatia necesara achizițiilor de servicii de furnizare utilitati energie electrică, apă, energie termică, gaze, telefonie, internet ;
 • Monitorizeaza contractele de utilitati, deratizare si dezinsectie, inchiriere, etc;
 • Monitorizeaza contractele de servicii de verificare tehnica a instalatiilor si a echipamentelor .