InternaţionalRelații Internaționale

Relații Internaționale

 

Procesul de internaţionalizare este una dintre axele prioritare ale Universităţii din Craiova şi se
concentrează asupra consolidării, extinderii și valorificării relațiilor Universității cu parteneri
internaționali, în scopul accentuării vizibilității la nivel european și mondial, al dezvoltării
cooperării interinstituționale și al asigurării și perfecționării calității procesului educațional și
științific.

Acesta este realizat prin participarea la programele de cooperare europeană şi euro-atlantică,
continuarea procesului de afiliere la asociaţii academice internaţionale, colaborarea cu ambasade, organizaţii de tip Fulbright, AUF, British Council, Institutul Cultural Francez, Institutul „Goethe” sau Institutul „Cervantes”.

 

Obiective strategice:

 • Dezvoltarea colaborărilor externe pentru accentuarea vizibilităţii internaţionale a universităţii, printr-o strategie coerentă la nivel instituţional;
 • Consolidarea poziţiei UCv în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice;
 • Creşterea performanţelor academice ale UCv prin deschiderea constantă către valorile educaţionale, ştiinţifice, culturale şi morale mondiale;
 • Continuarea procesului de afiliere la reţele internaţionale de cercetare, de învăţământ şi de management academic de prestigiu.

Direcţii strategice:

 • Implementarea strategiei de internaţionalizare, pro-activă, bine organizată la nivel instituţional şi corelarea acesteia cu cea a facultăţilor de la UCv;
 • Dezvoltarea programelor de mobilitate internaţională;
 • Participarea la programele internaţionale;
 • Atragerea unui număr mai mare de studenţi străini la UCv prin organizarea de cursuri și programe de studii în limbi de circulaţie internaţională;
 • Deschiderea către programele de burse guvernamentale, bursele oferite de AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Fulbright, bursele oferite de guvernele altor state şi bursele „Eugen Ionescu” (acordate de Guvernul României, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și al AUF);
 • Organizarea de schimburi de bune practici cu universităţi naţionale şi internaţionale performante în activitatea de relaţii internaţionale;
 • Creşterea numărului de programe de studiu în cotutelă (master/doctorat) și organizarea unui sistem de parteneriate pentru cercetarea postdoctorală;
 • Promovarea și implementarea cercetării aplicate prin capitalizarea relațiilor cu companii internaţionale şi dezvoltarea plasamentelor studenților, masteranzilor şi doctoranzilor în cadrul acestor companii;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale.