Departamentul pentru Probleme Sociale ale Studenţilor – DPSS

Departamentul pentru Problemele Sociale ale Studenţilor (DPSS), ca structură integrată şi subordonată Prorectorului 3, responsabil cu Managementul Economic şi Financiar şi Probleme Sociale ale Studenţilor, coordonează serviciul social al Universităţii, aşa cum este stabilit prin Art. 130 din Carta Universităţii din Craiova (UCV).

DPSS acordă sprijin şi consultanţă studenţilor pe probleme sociale în relaţia cu reprezentanţii facultăţilor şi universităţii, susţine şi popularizează în rândul studenţilor acţiunile sociale, culturale şi sportive, cu respectarea principiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în Art. 125 şi Art. 126 din Carta UCV, precum şi în Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului (Ordin MECTS nr. 3666/30.03.2012) şi Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea din Craiova.

Acţiunile DPSS se adresează cu prioritate studenţilor şi vizează interconectarea acestora cu structurile facultăţii şi universităţii pe linia rezolvării problemelor sociale ale acestora.