CercetareStructuri CDICercetători asociați

Cercetători asociați

 

Pentru atragerea spre universitate a unor cercetători individuali, din țară și din străinătate, strategia cercetarii UCV prevede  acordarea statutului de ”cercetător asociat” sau ”cercetător asociat onorific”. Acest statut se acorda, la propunerea consiliilor facultatilor, cadrelor didactice proprii care se retrag din activitate prin pensionare sau unor cercetatori din exterior care au activitate sustinuta si doresc să publice cu afiliere la UCV și să aplice la proiecte de cercetare în numele UCV.

 

Cercetatori onorifici asociati, perioada 2016-2019
 
Cercetatori onorifici asociati, perioada 2020-2021