CercetareStructuri CDITransfer tehnologic

Transfer tehnologic

 

  Prezentare

Transferul de tehnologie reprezinta o componenta esentiala a strategiei Universitatii din Craiova pentru perioada 2016-2020, din perspectiva activitatilor CDI. Dintre instrumentele utilizate pentru implementarea acestei componente CDI enumeram:

  • realizarea de parteneriate cu agenţi economici şi organe ale administraţiei locale care să vizeze participări la proiecte de cercetare-dezvoltare;
  • crearea unor poli de competitivitate;
  • dezvoltarea în comun de programe pentru formare sau perfecționare profesională;
  • dezvoltarea unor „centre CDI mixte”, în parteneriat cu agenți economici, institute naționale CDI sau cu colaboratori externi;
  • integrarea colectivelor de cercetare proprii în clustere, consorţii naţionale şi internaţionale de cercetare.

In cadrul Universitatii din Craiova, transferul de tehnologie se realizeaza prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic CTT-INCESA.

 

 

Centrul de Transfer Tehnologic CTT - INCESA

Detalii: