CercetareOrganizareConsiliul Cercetării StiințificeAtribuții CCS

Consiliul Cercetarii Stiintifice - Atribuții

 

Consiliul cercetării științifice al UCv are următoarele atribuții:

(1) Elaborează strategia cercetării științifice pentru UCv în vederea creșterii vizibilității și a gradului de integrare a UCv în structurile de cercetare naționale și internaționale.

(2) Urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice și implementarea direcțiilor de acțiune privind cercetarea din UCv.

(3) Identifică direcțiile și domeniile în care UCv este recunoscută pentru excelență în cercetarea științifică și tehnologică sau în creația artistică.

(4) Avizează materialele referitoare la activitatea de cercetare ce urmează să fie prezentate Consiliului de Administrație sau Senatului UCv.

(5) Avizează înființarea unor noi unități de cercetare în cadrul UCv.

(6) Analizează propunerile facultăților din UCv referitoare la acordarea de titluri onorifice, diplome și distincții pentru realizări științifice, tehnice sau artistice deosebite.

(7) Contribuie la implementarea strategiei universității în domeniul cercetării științifice și al protecției și promovării proprietății intelectuale.

(8) Elaborează Regulamentul privind competițiile interne de granturi și de acordare de premii pentru activitatea de cercetare.

(9) Elaborează strategia de evaluare internă a activității de cercetare și avizează criteriile de evaluare a activității de cercetare științifică a cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților din Universitatea din Craiova.

(10) Analizează periodic bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea de cercetare.