CercetareOrganizareConsiliul Cercetării StiințificeAtribuții CCS

Consiliul Cercetarii Stiintifice - Atribuții

 

Consiliul Cercetarii Stiinţifice (CCS) al Universitatii din Craiova (UCV) are urmatoarele atributii: 

  • elaboreaza strategia cercetarii ştiintifice pentru UCV în vederea cresterii vizibilitatii si a gradului de integrare a UCV in structurile de cercetare nationale si internationale;
  • identifica directiile si domeniile in care UCV este recunoscuta pentru excelenta in cercetarea stiintifica si tehnologica sau in creatia artistica;
  • avizeaza materialele referitoare la activitatea de cercetare ce urmeaza sa fie prezentate Consiliului de Administratie sau Senatului UCV;
  • avizeaza infiintarea unor noi unitati de cercetare in cadrul UCV;
  • analizeaza propunerile facultatilor din UCV referitoare la acordarea de titluri onorifice, diplome si distinctii pentru realizari stiintifice, tehnice si artistice deosebite;
  • contribuie la implementarea strategiei universitatii in domeniul cercetarii stiintifice si al protectiei si promovarii proprietatii intelectuale.