ServiciiDirecţia Generală AdministrativăDirecţia Achiziţii PubliceDirecția Achiziții Publice

Direcţia de Achiziţii Publice (Prezentare generală)

Direcţiei de Achiziţii Publice este organizată sub forma unui compatiment funcţional în structura organizatorică a Direcţiei General Administrative şi este structurată pe două servicii, respectiv:

Serviciul Achiziții Publice asigură realizarea achizițiilor publice din cadrul Universității din Craiova are în componența sa:

  • Birou Achiziții Activității Economice realizaeză procedurile de achiziții și coordonează achizițiile directe pentru stațiunile de cercetare dezvoltare existente în subordinea Universității din Craiova (SCDA Caracal, SCDP Vâlcea, SDE Banu Mărăcine) și procedurile de achiziții și achizițiile directe aferente activității cantinelor și restaurantelor;
  • Birou Achiziții Proiecte realizaeză procedurile de achiziții și achizițiile directe pentru proiectele de cercetare dezvoltare și proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, asigură propunerea angajarea și lichidarea cheltuielilor aferente achizițiilor derulate; 
  • Birou Achiziții pentru Investiții și Tehnic realizaeză procedurile de achiziții și achizițiile directe aferente investițiilor și lucrărilor derulate de Serviciul Investiții, Intreținere și Inventariere din Cadrul Universității din Craiova, asigură propunerea angajarea și lichidarea cheltuielilor aferente achizițiilor derulate unde este cazul;
  • Birou Achiziții Produse și Servicii realizaeză procedurile de achiziții și achizițiile directe necesare derulării activității curente a Universității din Craiova asigură propunerea angajarea și lichidarea cheltuielilor aferente achizițiilor derulate.

Serviciul Cantine și Restaurante asigura derularea activității în cadrul cantinelor și restaurantelor din cadrul Universității din Craiova.

Compartimentul recepții și magazii asigură recepția produselor și eliberarea lor din magaziile centrale beneficiarilor finali din cadrul Universității din Craiova.

Obiectivul principal al direcţiei se rezumă coordonarea metodologică a achiziţiilor publice realizate din venituri proprii, venituri aferente căminelor şi cantinelor, venituri provenite din contracte de cercetare, din fonduri europene, precum şi alte fonduri atrase precum și derularea în bune condiții a activității din cadrul cantinelor și restaurantelor aferente Universității din Craiova.

Atribuţiile principale ale directiei se rezumă la:

  • fundamentează şi elaborează Programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de facultăţile şi departamentele, precum şi celelalte servicii de specialitate din cadrul Universităţii din Craiova
  • Realizarea procedurilor de achiziţii şi a achiziţiilor directe pentru satisfacerea diferitelor necesităţi din cadrul Universităţii din Craiova
  • Urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către furnizori şi prestatori
  • administreaza cantinele si restaurantele universității;