Consiliul DIDFR

Nr:Nume:Funcţie:E-mail:
1

Prof. univ. dr. 

 Daniela Dănciulescu

Director / Preşedinte

Decizie de numire       Fișa postului

danadanciulescu@gmail.com

CV

2

Conf. univ. dr.  

Liviu Crăciun

Vicepreşedinte

lcraciun70@yahoo.com

CV

3

Conf. univ. dr.

Anca Băndoi

Reprezentant DMC

anca.bandoi01@yahoo.com

CV

4

Conf. univ. dr.

Mihaela Colhon

Secretar

mghindeanu@yahoo.com

CV

 5

Conf. univ. dr.

Radu Bălună

Membru

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

rbaluna@yahoo.com

CV

6

Conf. univ. dr.

Adrian Bogdan

Membru 

Facultatea de Drept şi Ştiinte Administrative

ady2bogdan@yahoo.com

CV

7

Șef lucr.dr.ing.

Ionel Laurențiu Alboteanu

Membru

Facultatea de Inginerie Electrică

lalboteanu@em.ucv.ro

CV

8

Lect. univ. dr. 

Aloisia Şorop

Membru

Facultatea de Litere

asorop@yahoo.com

CV

9

Conf. univ. dr.

Sorin Boruz

Membru

Facultatea de Agricultură şi Horticultură

boruz.sorin@gmail.com

CV

10

Conf. univ. dr. Popescu Alexandrina Mihaela

Membru

DPPD

alexia_popescu@yahoo.com

CV

11

 Conf. univ. dr. Melitta Szathmary

Membru

Facultatea de Litere

 mszathmary8@gmail.com

CV