Admitere

Admiterea se desfășoară ÎN MOD UNIC LA NIVEL DE UNIVERSITATE conform Metodologie proprie de admitere la studii universitare de licenta, master si doctorat a Universitații din Craiova link, repartizarea candidaților realizându-se în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, în raport de criteriile de selecție ale fiecărei facultăți, în ordinea de preferință exprimată de candidați la înscriere.

Departamentul Educație Continuă, Invățământ la Distanță și Frecvență Redusă (DECIDFR) din cadrul Universității din Craiova, gestionează următoarele Programe de Studii la Forma de Învățământ ID/IFR:

 

  • Facultatea de Economie și Administrarea afacerilor:

Programe de Studiu Formă de Invățământ ID:

  1. Managemet
  2. Contabilitate și Informatică de Gestiune
  3. Finanțe Banci

Detalii:

https://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=550&lang=ro

 

  • Facultatea de Litere:

Program de Studiu Formă de Invățământ ID: Limba și literatura română –o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

Detalii: https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/admitere-licenta

 

  • Facultatea de Drept:

Program de Studiu Formă de Invățământ IFR: Drept

Detalii:

 https://drept.ucv.ro

 

  • Facultatea de Agronomie:

Program de Studiu Formă de Invățământ IFR: Agricultura

Detalii:

 https://agronomie.ucv.ro/admitere/

 

  • Facultatea de Inginerie Electrică:

Program de Studiu Formă de Invățământ IFR: Electromecanică

Detalii:

 http://ie.ucv.ro/index.php/ro/admitereh/ciclul-i/informatii-admitere-licenta

 

Admiterea la aceste specializări se face conform:

Metodologie proprie de admitere la studii universitare de licenta, master si doctorat a Universitații din Craiova link