ÎnvăţământEducaţieIOSUD - Universitatea din Craiova Teze de Doctorat

IOSUD - Universitatea din Craiova Teze de Doctorat

SITE DOCTORAT

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vasilescu Maria

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. CAZUL ROMÂNIEI”,elaborate de doamna VASILESCU G. MARIA,  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul Economie, va avea loc în ziua de 16.12.2016, la ora 9,00 în Sala 228 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

Componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat

 Detalii: 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Șoimu Andreea Valentina

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „APLICAȚII ALE CONDUCERII PREDICTIVE”, elaborate de doamna ȘOIMU ANDREEA VALENTINA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul Ingineria sistemelor, va avea loc în ziua de  16.12.2016, la ora 1000, în Sala de Consiliu a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. Teza de doctorat a fost depusă la Biblioteca Universității din Craiova și poate fi consultată la Sala FEAA 467/D a Universitatii din Craiova

 

Componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat

 Detalii: 

  • Rezumat teza ro
  • Rezumat teza en

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Retea C. Oana-Nicoleta

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul STUDIU DE DOCTRINĂ ŞI JURISPRUDENŢĂ PRIVIND DREPTUL LA NUME”, elaborate de domnişoara RETEA C. OANA-NICOLETA în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul DREPT, va avea loc în ziua de 15.12.2016, la ora 1000, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Drept. Teza de doctorat a fost depusă la Biblioteca Universității din Craiova și poate fi consultată la Sala de Lectură FEAA 467 D.

 

Componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat

 Detalii: 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Delureanu V. Sorin Manuel

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul METODE AVANSATE DE ANALIZĂ SPECTRALĂ UTILIZATE ÎN MODELAREA ȘI PREDICȚIA SERIILOR FINANCIARE”,elaborate de domnul DELUREANU V. SORIN MANUEL,  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul Cibernetică și statistică, va avea loc în ziua de 09.12.2016, la ora 11,00 în Sala 228 a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

Componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat

 Detalii: 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Dimitar Eftimov

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul " Reception of American Literature in the Balkans”,elaborate de domnul DIMITAR EFTIMOV,  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul Filologie, va avea loc în ziua de 08.12.2016, la ora 09,00, la Sala de Conferinţe a Hotelului Royal. Teza de doctorat a fost depusă la Biblioteca Universității din Craiova și poate fi consultată la Sala de Lectură FEAA 467 D.

 

Componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat

 Detalii: 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aleksandar Risteski

IOSUD UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA anunţă: Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul "Reception of British Literature in the Balkans”,elaborate de domnul Aleksandar Risteski,  în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul Filologie, va avea loc în ziua de 08.12.2016, la ora 11,00, la Sala de Conferinţe a Hotelului Royal. Teza de doctorat a fost depusă la Biblioteca Universității din Craiova și poate fi consultată la Sala de Lectură FEAA 467 D.

 

Componenta comisiei de sustinere a tezei de doctorat

 Detalii: