CampusVoluntariatProiecte ASFLPrezentare

Asociatia Studentilor din Facultatea de Litere

Asociatia Studentilor din Facultatea de Litere din Craiova (A.S.F.L.) este o organizaţie studenţească, înfiintaţă în anul 1990, reorganizată în anul 2008 şi în anul 2010, cu drept de reprezentativitate al studenţilor din cadrul Facultăţii de Litere. Recunoşterea la nivel local şi naţional s-a realizat odată cu aderarea la Convenţia Organizaţiilor Studenţesti din Craiova (COS) în martie 2008 şi apoi la Uniunea Natională a Studenţilor din Romania (UNSR) în mai 2008.

Asfl are ca scop apărarea drepturilor şi promovarea intereselor sociale, profesionale, culturale şi materiale ale studenţilor din Facultatea de Litere, asigurarea transparenţei şi mediatizării deciziilor luate în cadrul facultăţii cu privire la studenţi cât şi derularea diferitelor competiţii în vederea asigurării unei pregătiri nonformale a fiecărui student. Asociaţia reprezintă studenţii Facultăţii de Litere, fără deosebire de naţionalitate, vârsta, sex, religie sau convingeri politice, iar pentru a deveni membri activi trebuie doar să se implice în activităţile asociaţiei.

De-a lungul timpului, Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Litere a demarat numeroase proiecte pentru studenţii pe care îi reprezintă şi nu numai. Proiectele desfăşurate de ASFL au caracter social, cultural, umanitar, artistic şi specific,atât la nivel local cât şi internaţional.

 

INFORMATII: adrese e-mail  corina.ududoi@yahoo.com  asfl_craiova@yahoo.com  si site-ul  www.asfl.ro