IT si Administrare Fonduri EuropeneMari Proiecte Reabilitare Campus Electrotehnica- corpuri A,B,C

 Reabilitare Campus Electrotehnica- corpuri A,B,C

 

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT - CORPURILE A(C8), B(C9) ȘI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTAȚILOR CU PROFIL ELECTRIC” - Cod SMIS 119835

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data 14.05.2020 , proiectul REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII ÎNVĂȚĂMÂNT CORPURILE A(C8), B(C9) ȘI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC", finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiții: 10.1 - Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv specific: 10.3 - Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive.

Mai multe detalii gasiți în anunțul postat aici.