CampusPuncte de AtracțieGrădina BotanicăPrezentare

Prezentare Grădina Botanică „Alexandru Buia” Craiova

Grădina Botanică „Al. Buia”, aflată sub conducerea Universităţii din Craiova, a fost înfiinţată din iniţiativa şi sub îndrumarea prof. dr. univ. Alexandru Buia în anul 1952, este o instituţie ştiinţifică, didactică şi educativă. Acesta a înţeles că nu poate fi vorba de un învăţământ superior agronomic sau horticol fără o grădină botanică universitară.

Grădina Botanică este situată în partea de sud-vest a Municipiului Craiova, între străzile: C-tin Lecca – Obedeanu – Poporului – Renaşterii – N. Titulescu – Iancu Jianu, pe o suprafaţă de aproximativ 12,8 ha.

Prin colecţiile vaste de o mare diversitate, Grădina Botanică deţine material biologic viu pentru studiu şi cercetări fundamentale şi aplicative.

Vizitatorii sunt îndemnaţi la reflecţii despre viaţa plantelor, despre importanţa lor ştiinţifică, economică şi culturală, de ameliorare a calităţii vieţii şi de protejare a mediului înconjurător.

Grădina Botanică este organizată în următoarele sectoare:

Sectorul Ornamental este plan, începe de la intrarea vizitatorilor de pe str. Iancu Jianu, cuprinde 145 taxoni. Acesta asigură pe tot parcursul sezonului de vegetaţie, pe lângă o colecţie bogată şi variată de plante şi un decor agreabil de la intrarea în Grădina Botanică.

Sectorul Provinciile floristice ale României, cu 120 taxoni,este amplasat în partea de nord, nord-est şi est a Grădinii Botanice. Pentru a crea condiţii cât mai apropiate de cerinţele ecologice ale speciilor din diferite regiuni fitogeografice ale României s-au amenajat, prin mari acumulări de pământ, micro- şi macrorelieful cu înălţimi cuprinse între 1,5 m şi 30 m în raport cu luciul de apă al lacurilor.

Sectorul Sistematica plantelor este amplasat în partea centrală a Grădinii Botanice. Acesta include şi lacul ce găzduieşte, pe lângă plantele acvatice, şi diferite specii de păsări. Este organizat după sistemul teoretic de clasificare al întregului regn vegetal, elaborat de Al. Borza în 1925, iar plantele sunt grupate pe criterii ştiinţifice, evidenţiindu-se trecerea de la inferior la superior (evoluţia) şi descendenţa unor grupe din altele (filogenia).

Sectorul „Sistematica plantelor” cuprinde un număr de 1000 taxoni, care sunt reprezentaţi doar prin Cormofite: pteridofite, gimnosperme şi angiosperme.

Sectorul Provinciile floristice ale globului cuprinde 1200 taxoni şi este amplasat în partea de sud-vest a grădinii. Funcţionează cu următoarele provincii: mediteraneană, caucaziană, central asiatică, sud-est asiatic şi nord-americană.

Sectorul Plante cultivate este situat în N-V grădinii botanice, iar în el se regăsesc 225 taxoni. Se împarte în şase secţii: agrofitotehnie, legumicultură, arbori, arbuşti şi plante medicinale, vie şi pomi.

Sectorul Sere este amplasat în apropierea sediului administrativ şi este structurat pe 4 compartimente: sera culoar, sera plante suculente, sera plante tropicale şi subtropicale şi sera înmulţitor. În acest sector sunt prezenţi 630 taxoni.

Sectorul Pepinieră – Rosariu este plasat în V şi S-V grădinii. În pepinieră se înmulţeşte materialul biologic săditor utilizat de sectoarele grădinii pentru înlocuirea exemplarelor deteriorate.

Muzeul este amplasat în holul sediului administrativ şi cuprinde mostre de seminţe, fructe, planşe, grafice, diplome, colecţii de cataloage editate de Gradina Botanică de la înfiinţare şi până în prezent.

Herbarul reprezintă o componentă cu importanţă deosebită în cadrul oricărei grădini botanice.

Acesta a început cu aproximativ 10 000 coli editate de Flora Romaniae Exsiccata (F.R.E.), care au fost cumpărate de către Universitatea din Craiova de la familia Borza. Alături de acesta a fost adăugat şi herbarul prof. Al. Buia, format din 20 000 coli cu plante colectate din toate provinciile României şi determinate, în majoritate, de domnia sa.

La cele două herbare se adaugă numeroase coli cu plante presate; îmbogăţirea colecţiei este continuă, aducându-se plante din flora spontană recoltate în timpul deplasărilor pe teren, dar şi specii prezente în sectoarele grădinii botanice.

Herbarul, cu valoare ştiinţifică deosebită, se află permanent la dispoziţia atât a profesorilor, cercetătorilor şi studenţilor, cât şi a tuturor persoanelor interesate şi pasionate de botanică.

În cadrul Grădinii Botanice „Al. Buia” se găsesc colecţii de plante reprezentate de: dalii, trandafiri, irişi, lalele, nuferi, bujori.

Grădina Botanică are parteneriate educaţionale cu diferite şcoli, publică anual catalogul de seminţe „Index Seminum”, participă în fiecare an la Expoziţia de 1 Iunie, găzduieşte diferite evenimente pe teme ecologice şi acţiuni de protejare a mediului înconjurător.

Grădina Botanică „Al. Buia” a Universităţii din Craiova este cunoscută atât pe plan naţional, cât şi internaţional, fiind inclusă încă dn anul 1974 în Asociaţia Internaţională a Grădinilor Botanice (I.A.B.G.), iar din anul 2001 în Asociaţia Grădinilor Botanice din România (A.G.B.R.).