CercetareOrganizareDepartamentul de Cercetare Stiințifică și Management ProgrameInformații Generale

Departamentul de Cercetare Stiintifica si Management Programe (DCMP)

 

Structura executivă care asigură managementul întregii activități de cercetare științifică dincadrul instituției este Departamentul de Cercetare și Management Programe (DCMP), subordonat prorectorului cu cercetarea științifică și relații cu mediul economic.

DCMP este condus de un director, numit prin decizia Rectorului Universității din Craiova, la propunerea prorectorului cu cercetarea științifică.

Prin instrumente și mecanisme specifice, DCMP urmărește îndeplinirea obiectivelor strategice ale activității de cercetare din UCV și implementarea direcțiilor de acțiune specifice.

Strategia DCMP urmărește și promovează politicile și acțiunile unor entități naționale și europene în vederea conectării UCV la spațiul european de învățământ superior, cercetare științifică și inovare.

Departamentul de Cercetare și Management Programe (DCMP):