InternaţionalProgrameAlte ProgrameBurse Eugen Ionescu

Burse Eugen Ionescu

 

Începând cu anul 2007, Guvernul României acordă doctoranzilor şi cercetătorilor din ţările membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei burse pentru studii doctorale şi de cercetare post-doctorală cu o durată între trei şi șase luni, în funcție de amploarea proiectului de cercetare, formare care se desfășoară într-una dintre cele 26 de instituţii de învăţământ superior din România, înscrise în acest program.

Bursele sunt acordate sub egida Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), care organizează procedurile de selecţie a candidaturilor şi monitorizeaza utilizarea burselor şi gestiunea fondurilor alocate.

Cine poate participa?

Acest concurs se adresează doctoranzilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor provenind din instituţii de învăţământ superior membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei din ţări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), prioritate acordându-se cetăţenilor din ţările din Sud. Candidaturile trebuie să vizeze domeniile ştiinţifice considerate prioritare pentru dezvoltare de către ţările de origine şi să fie în concordanță cu preocupările de cercetare ale instituţiilor de destinaţie. Criteriile de selecţie au în vedere calitatea ştiinţifică a proiectelor şi oportunităţile candidaturii pentru dezvoltarea regiunilor de origine şi de destinaţie.

Cum mă înscriu?

Candidaţii trebuie să obţină acordul universităţii unde doresc să efectueze stagiul, înaintea depunerii dosarului de candidatură. În acest sens ei trebuie să contacteze direct responsabilul pentru aceste burse din cadrul universităţii respective, transmiţându-i o scrisoare de motivare însoţită, în funcţie de tipul de bursă, de un set de documente care includ, între alte, proiectul de cercetare, un Curriculum Vitae şi o copie a diplomei de cel mai înalt nivel obţinute pentru studii în domeniul vizat.

Universitatea din Craiova se numără printre cele 26 de universităţi româneşti selectate pentru a participa la program. Universitatea din Craiova acceptă bursieri prin programul Eugen Ionescu în domenii precum:

- Lingvistică și Literatură;

- Drept și Știinte Administrative;

- Economie și Administrarea Afacerilor;

- Informatică;

- Automatică și Electronică;

- Sociologie etc.

 

Mai multe informaţii privind sistemul de burse se pot obţine accesând link-ul: http://www.auf.org/