InternaţionalInformaţii GeneraleDepartamentul Relaţii Internaţionale

Departamentul de Relaţii Internaţionale

Departamentul de Relații Internaționale se subordonează Prorectoratului de Relaţii Internaţionale
şi Imagine Academică, funcţionează ca departament operațional şi se implică direct și activ în
inițierea, susținerea și promovarea programelor de cooperare și integrare, atât la nivel european,
cât și la nivel mondial.

Prin activitatea sa, Departamentul de Relații Internaționale urmărește implementarea obiectivului
strategic de internaţionalizare al Universităţii din Craiova, și contribuie, astfel, la promovarea,
pe plan extern, a valorilor şi a imaginii UCv. Acesta facilitează, totodată, accesul și participarea
UCv la programe finanțate de Comisia Europeană în domeniul educației și formării profesionale.

 

Structură

Marius GIUROIU,

Asistent programe comunitare

Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, biroul 440

Email: giuroiu@central.ucv.ro

Responsabilități principale:

 • Mobilități Erasmus+ outgoing pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ

 

Loredana HAREGA (MATEESCU),

Asistent programe comunitare

Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, biroul 445

Email: loremateescu@gmail.com

Responsabilități principale:

 • Acorduri Erasmus+ (încheierea acordurilor de cooperare și administrarea bazei de date referitoare la acordurile bilaterale cu universitățile internaționale partenere);
 • Proiecte Erasmus+ Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport;
 • Mobilități incoming și outgoing pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ în cadrul Proiectului de Mobilitate finanțat prin Mecanismul Financiar SEE

 

Anca Gabriela NICOLAE (MIC),

Asistent programe comunitare

Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, biroul 445

Email: mic.gabriela.anca@gmail.com

Responsabilități principale:

 • Mobilități Erasmus+ incoming pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ;
 • Programul de burse doctorale și postdoctorale Eugen Ionescu;
 • Cooperare cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF).

 

 Monica Elena CRANTA (MĂCĂRĂU),

Asistent programe extracomunitare

Biroul Erasmus+

Adresă: str. A.I. Cuza nr.13, 200585 Craiova, camera 445

Email: monicamacarau@yahoo.com

Responsabilități principale:

 • Acorduri de cooperare (non-Erasmus);
 • Mobilități incoming și outgoing în cadrul acordurilor de cooperare pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ;
 • Colaborarea cu Erasmus Student Network (ESN) Craiova.

 

Ec. Ionela MIC,

Administrator financiar

Biroul Erasmus+

Adresă: Direcția Generală Administrativă, str. Libertății nr. 19, biroul 106

Email: imic_ucv@yahoo.com

Responsabilități principale:

 • Administrarea financiară a mobilităţilor outgoing Erasmus+

 

 

Contact

Departamentul de Relații Internaționale (DRI)

Adresă: str. A.I. Cuza nr. 13, 200585 Craiova, etaj II, clădirea centrală, sălile 440 și 445

Email: relint@ucv.ro

Tel. /Fax sala 440: +40 351 403 147

Tel. /Fax sala 445: +40 251 419 030