ÎnvăţământEducaţieGrade DidacticeGradul I

Gradul I

 

Planificare ore și săli - colocviu

Tabel nominal-candidați grd.I, 2024-2026

Precizări alegere temă

Cerere alegere temă grd.I, 2024-2026

 GHID METODOLOGIC DE ELABOAREA A LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I

 

În atenția candidaților înscriși pentru a susține probele Gradului didactic I, seria 2022-2024 – susținerea lucrării metodico-științifice și inspecția specială

          Vă informăm că s-au aprobat comisiile propuse pentru susținerea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice din cadrul examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2022-2024.

            Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice pentru gradul didactic I, seria 2022-2024 se realizează cu prezență fizică.

            Candidații trebuie să contacteze coordonatorii/conducătorii științifici pentru a li se comunica componența comisiei.

De comun acord (președintele, coordonatorul și delegatul ISJ +candidatul) stabilesc data susținerii probelor pentru gradul didactic I.

Inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară în unitatea de învățământ în care este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane și al directorului unității școlare respective, într-o altă unitate de învățământ/unitate conexă, în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 mai 2024, conform art.36, alin. 1 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

            Drepturile salariale ale cadrelor didactice care promovează examenul pentru acordarea gradului didactic I se acordă doar după validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educației.

Eliberarea certificatelor pentru acordarea gradului didactic I se face după comunicarea primită de la Ministerul Educației privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor susținute.

Afișat azi,

08.11.2023

 

ANUNȚ

Vă facem cunoscut că:

- prin OME nr. 5383/16.08.2023, s-a acordat gradul didactic I cadrelor didactice care au promovat probele acestui examen în seria 2021-2023.

- prin OME nr. 6490 din 09.10.2023, s-au validat rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea AUGUST 2023.

Începând cu data de 10 noiembrie vom elibera certificatele pentru gradul didactic I, seria 2021-2023 și gradul didactic II, sesiunea august 2023.

Pentru eliberarea acestora, trebuie să trimiteți  o cerereînsoțită de o copie a buletinului/cărții de identitate și o copie  a certificatului de naștere,  la adresa de email  Perfectionare.ucv@gmail.com.

Cererea pentru eliberarea certificatului cât și alte informații le găsiți la această adresă: https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/grade_didactice/2022/anunturi/procedura_eliberare_acte_studii.pdf

Planificarea pentru eliberare o veți primi pe adresa de email a d.voastră.

Afișat azi,

16.10.2023

 

ANUNȚ

Se pot elibera adeverințele pentru cadrele didactice care au susținut probele gradului didactic I, seria 2021-2023

Pentru eliberarea adeverinței trebuie să trimiteți  o cerere însoțită de o copie a buletinului/cărții de identitate și o copie  a certificatului de naștere,  la adresa de email  Perfectionare.ucv@gmail.com

Cererea cât și alte informații le găsiți la această adresă: https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/educatie/grade_didactice/2022/anunturi/procedura_eliberare_acte_studii.pdf

Planificarea pentru eliberare o veți primi pe adresa de email  dumneavoastră de mail.

Certificatele se vor elibera prin februarie – martie 2024.

 

Afișat azi,

13.09.2023

 

Planificare depunere lucrare grd.I, seria 2022-2024

Precizări depunere lucrare grd I, seria 2022-2024

 

ANUNȚ - rezultate COLOCVIUL de admitere, grd.I, 2023-2025

Planificare ore și săli -colocviu

Tabel nominal -candidați gradul I, seria 2023-2025

Precizări susținere colocviu

Ghid metodologic de elaborare a lucrării metodico-stiintifice pt. grd.i, seria 2023-2025

 

Precizări alegere temă

Cerere alegere temă grd.I, 2023-2025

 

COMISII grd.I, 2021 - 2023 - aprobate de către ME

 

ANUNȚ

Se pot elibera  CERTIFICATELE pentru candidații care au susținut probele examenului de obținere a GRADULUI DIDACTIC I, seria 2020 – 2022.

Pentru eliberarea  certificatelor vă rugăm să accesați pagina:

-  În săptămâna 24 – 28 octombrie nu vom elibera acte de studii -

Afișat azi, 26.09.2022

 

Planificare depunere lucrare grd.I, seria 2021-2023

Precizări elaborare și depunere lucrare grd I, seria 2021-2023

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2022-2024, ON-LINE

Liste candidați Colocviul de admitere-Grd.I, 2022-2024

ANUNȚ

GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2022-2024

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, se desfășoară online, în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2022 (datele  desfășurării colocviului vor fi afișate după data de  20 ianuarie pe site-ul Universității la secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri).

Dosarele de înscriere ale candidaților înscriși la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2022-2024, se transmit de către Inspectoratele Școlare Centrului de Perfecționare al Universității din Craiova, în perioada 15 decembrie 2021-15 ianuarie 2022.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA COLOCVIU:

Propunerile de teme și datele de contact ale conducătorilor științifici sunt afișate pe site-ul Universității (https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade didactice-gradul I/anunturi)

Cererea completată cu propunerea de temă pentru lucrarea metodico-științifică, cu avizul conducătorului științific și dovada achitării taxei, vor fi transmise la adresa de email Perfectionaregrd1.ucv@gmail.com până la data de 15 decembrie 2021.

După transmiterea cererii, Secretariatul verifică corectitudinea datelor și va confirma primirea cererii.

NU se acceptă cererile care nu au viza coordonatorului științific!

 • Taxa pt gradul I, seria 2022-2024, este de 300 lei (această taxă cuprinde:   taxa pentru susținerea colocviului, cât și taxa pentru depunerea lucrării).

Aceasta se poate achita astfel:

Beneficiar: Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza, Nr. 13

CUI(CIF) 4553380

-  Plata prin BRD în conturile:

RO48BRDE170SV46910431700 – virament bancar (plata online)

RO47BRDE170SV71982041700 – pt plata cu numerar, la ghișeu

sau la Casieria Universității din Craiova,

cu următoarele mențiuni: - taxă gradul I, 2022-2024, specializarea la care se susține examenul, numele și prenumele din certificatul de naștere + numele de după căsătorie.

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI

Candidații vor fi contactați  prin email de către un membru al Comisiei de evaluare pentru stabilirea detaliilor privind desfășurarea online a colocviului de admitere.

Tematica pentru colocviu este alcătuită din aspecte privind metodologia cercetării pedagogice și tehnica elaborării unei lucrări metodico-științifice (http://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/ghid.php) cu aplicații la tema pentru care candidatul optează.

Evaluarea la colocviul de admitere se face prin calificative, respectiv admis/respins.

Rezultatele obținute la colocviu nu pot fi contestate.

Candidații declarați respinși la colocviul de admitere,  se pot reînscrie pentru susținerea examenului, în anul școlar următor. Reînscrierea se face  prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologie (OM 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare).

După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, tema lucrării metodico-științifice nu se mai poate schimba/modifica.

Conducătorul lucrării metodico – științifice se poate schimba doar în cazuri excepționale-boală, deces.

Desemnarea conducătorilor științifici se face de către centrul de perfecționare, în funcție de două criterii, respectiv:

- corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico-științifice și domeniul de competență al coordonatorului;

- opțiunea scrisă a candidaților, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de centrul de perfecționare pentru fiecare professor coordonator.

            ELABORAREA ȘI DEPUNEREA LUCRĂRII

Candidații admiși la colocviu vor elabora lucrarea metodico - științifică, sub îndrumarea conducătorului științific desemnat, în perioada 15 februarie 2022-31 august 2023;

Candidații au obligația de a colabora cu conducătorul științific pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul științific are dreptul să nu-și dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit.

Perioada de depunere a lucrării metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2022-2024, este august 2023, iar perioada de efectuare a inspecției special și susținerii lucrării este 01 noiembrie 2023-31 mai 2024 (conform legislației în vigoare ).

LINKURI PENTRU DESCĂRCAREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII:

 

Comisii gradul I - 2020-2022

 

Anunţ

Lucrările metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2020-2022, se vor depune în perioada

16-31.08.2021, la camera 278, între orele 900-1200, conform planificării:

 • 16.08.2021 – EDUCATOARE, PIPP – lucrările pt. psihopedagogie;
 • 17.08.2021 – EDUCATOARE, PIPP – lucrările pt. cunoașterea mediului, matematică, ed. fizică și sport, istorie;
 • 18.08.2021 – EDUCATOARE, PIPP – lucrările pt. limba și literatura română (educarea limbajului);
 • 19.08.2021 - ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, PIPP – lucrările pt. psihopedagogie, matematică, geografie;
 • 20.08.2021 - ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, PIPP – lucrările pt. Limba și literatura română, istorie, educație fizică și sport;
 • 23.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Limba și literatura română;
 • 24.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Limba și literatura franceză, Educație fizică și sport;
 • 25.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Limba și literatura engleză;
 • 26.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Agricultură, Biologie, Fizică, Chimie, Horticultură, Contabilitate, Economie, Finanțe-Bănci, Management, Sociologie;
 • 27.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Electrotehnică, Electromecanică, TCM, MU, filosofie, geografie, informatică, istorie;
 • 31.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Matematică, Religie.

 

Detalii suplimentare  - Lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2020-2022

 

 

 

ANUNȚ

Candidații care au susținut Colocviul de admitere pentru gradul didactic I,

seria 2021-2023, au obținut calificativul ADMIS.

Afișat azi, 19.02.2021

 

 Tabel nominal- candidați grd.I, 2021-2023

 

ANUNȚ

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023

            Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se desfășoară online:

 • Pentru ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, EDUCATOARE ȘI PROFESORI PT. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR, colocviul se va desfășura pe data de 12.02.2021,
 • Pentru PROFESORI-învățământ gimnazial și liceal, colocviul va avea loc pe data 13.02.2021.

            Procedura privind desfășurarea online a colocviului de admitere pentru gradul didactic I, seria 2021-2023, va fi comunicată prin email, cu 3 zile înainte de data susținerii colocviului, fiecărui candidat, de către un membru al comisiei de evaluare.

Afișat azi, 21.01.2021

 

 

ANUNȚ

COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023

            Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se desfășoară online, în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2021 (datele  desfășurării colocviului vor fi afișate după data de  20 ianuarie pe site-ul Universității la secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri).

Dosarele de înscriere ale candidaților înscriși la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2021-2023, se transmit de către Inspectoratele Școlare Centrului de Perfecționare al Universității din Craiova, în perioada 15 decembrie 2020-15 ianuarie 2021.

 

Înscrierea candidaților la colocviu:

 • Taxa pt gradul I, seria 2021-2023, este de 300 lei (această taxă cuprinde:   taxa pentru susținerea colocviului, cât și taxa pentru depunerea lucrării).

Aceasta se poate achita astfel:

          Beneficiar: Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza, Nr. 13

          CUI(CIF) 4553380

-  Plata prin BRD în conturile:

RO48BRDE170SV46910431700 - virament bancar (plata online)

RO47BRDE170SV71982041700 - pt plata cu numerar, la ghișeu

        sau la Casieria Universității din Craiova,

 cu următoarele mențiuni: - taxă gradul I, 2021-2023, specializarea la care se susține examenul, numele și prenumele din certificatul de naștere + numele de după căsătorie.

 • Cererea tip de înscriere (se descarcă de aici ......)

Cererea completată cu propunerea de temă pentru lucrarea metodico-științifică, cu avizul conducătorului științific și dovada achitării taxei, vor fi transmise la adresa de email Perfectionaregrd1.ucv@gmail.com până la data de 05 februarie 2021.

După transmiterea cererii, Secretariatul verifică corectitudinea datelor și va confirma primirea cererii.

Propunerile de teme și datele de contact ale conducătorilor științifici sunt afișate pe site-ul Universității (https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade didactice-gradul I/anunturi)

NU se acceptă cererile care nu au viza coordonatorului științific!

Candidații vor fi contactați  prin email de către un membru al Comisiei de evaluare pentru stabilirea detaliilor privind desfășurarea online a colocviului de admitere .

Evaluarea la colocviul de admitere se face prin calificative, respectiv admis/respins.

Rezultatele obținute la colocviu nu pot fi contestate.

Candidații declarați respinși la colocviul de admitere,  se pot reînscrie pentru susținerea examenului, în anul școlar următor. Reînscrierea se face  prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologie (OM 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare).

După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, tema lucrării metodico-științifice nu se mai poate schimba/modifica.

Conducătorul lucrării metodico – științifice se poate schimba doar în cazuri excepționale-boală, deces.

Desemnarea conducătorilor științifici se face de către centrul de perfecționare, în funcție de două criterii, respectiv:

- corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico-științifice și domeniul de competență al coordonatorului;

- opțiunea scrisă a candidaților, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de centrul de perfecționare pentru fiecare profesor coordonator.

Candidații admiși la colocviu vor elabora lucrarea metodico - științifică, sub îndrumarea conducătorului științific desemnat, în perioada 15 februarie 2021-31 august 2022;

Candidații au obligația de a colabora cu conducătorul științific pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul științific are dreptul să nu-și dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit.

Perioada de depunere a lucrării metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2021-2023, este 01-31 august 2022, iar perioada de efectuare a inspecției speciale și susținerii lucrării este 01 noiembrie 2022-31 mai 2023 (conform legislației în vigoare ).

TEME