ÎnvăţământEducaţieGrade DidacticeGradul I

Gradul I

 

 

Planificare depunere lucrare grd.I, seria 2021-2023

Precizări elaborare și depunere lucrare grd I, seria 2021-2023

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2022-2024, ON-LINE

Liste candidați Colocviul de admitere-Grd.I, 2022-2024

ANUNȚ

GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2022-2024

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024, se desfășoară online, în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2022 (datele  desfășurării colocviului vor fi afișate după data de  20 ianuarie pe site-ul Universității la secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri).

Dosarele de înscriere ale candidaților înscriși la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2022-2024, se transmit de către Inspectoratele Școlare Centrului de Perfecționare al Universității din Craiova, în perioada 15 decembrie 2021-15 ianuarie 2022.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA COLOCVIU:

Propunerile de teme și datele de contact ale conducătorilor științifici sunt afișate pe site-ul Universității (https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade didactice-gradul I/anunturi)

Cererea completată cu propunerea de temă pentru lucrarea metodico-științifică, cu avizul conducătorului științific și dovada achitării taxei, vor fi transmise la adresa de email Perfectionaregrd1.ucv@gmail.com până la data de 15 decembrie 2021.

După transmiterea cererii, Secretariatul verifică corectitudinea datelor și va confirma primirea cererii.

NU se acceptă cererile care nu au viza coordonatorului științific!

 • Taxa pt gradul I, seria 2022-2024, este de 300 lei (această taxă cuprinde:   taxa pentru susținerea colocviului, cât și taxa pentru depunerea lucrării).

Aceasta se poate achita astfel:

Beneficiar: Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza, Nr. 13

CUI(CIF) 4553380

-  Plata prin BRD în conturile:

RO48BRDE170SV46910431700 – virament bancar (plata online)

RO47BRDE170SV71982041700 – pt plata cu numerar, la ghișeu

sau la Casieria Universității din Craiova,

cu următoarele mențiuni: - taxă gradul I, 2022-2024, specializarea la care se susține examenul, numele și prenumele din certificatul de naștere + numele de după căsătorie.

 

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI

Candidații vor fi contactați  prin email de către un membru al Comisiei de evaluare pentru stabilirea detaliilor privind desfășurarea online a colocviului de admitere.

Tematica pentru colocviu este alcătuită din aspecte privind metodologia cercetării pedagogice și tehnica elaborării unei lucrări metodico-științifice (http://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/ghid.php) cu aplicații la tema pentru care candidatul optează.

Evaluarea la colocviul de admitere se face prin calificative, respectiv admis/respins.

Rezultatele obținute la colocviu nu pot fi contestate.

Candidații declarați respinși la colocviul de admitere,  se pot reînscrie pentru susținerea examenului, în anul școlar următor. Reînscrierea se face  prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologie (OM 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare).

După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, tema lucrării metodico-științifice nu se mai poate schimba/modifica.

Conducătorul lucrării metodico – științifice se poate schimba doar în cazuri excepționale-boală, deces.

Desemnarea conducătorilor științifici se face de către centrul de perfecționare, în funcție de două criterii, respectiv:

- corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico-științifice și domeniul de competență al coordonatorului;

- opțiunea scrisă a candidaților, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de centrul de perfecționare pentru fiecare professor coordonator.

            ELABORAREA ȘI DEPUNEREA LUCRĂRII

Candidații admiși la colocviu vor elabora lucrarea metodico - științifică, sub îndrumarea conducătorului științific desemnat, în perioada 15 februarie 2022-31 august 2023;

Candidații au obligația de a colabora cu conducătorul științific pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul științific are dreptul să nu-și dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit.

Perioada de depunere a lucrării metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2022-2024, este august 2023, iar perioada de efectuare a inspecției special și susținerii lucrării este 01 noiembrie 2023-31 mai 2024 (conform legislației în vigoare ).

LINKURI PENTRU DESCĂRCAREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII:

 

Comisii gradul I - 2020-2022

 

Anunţ

Lucrările metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2020-2022, se vor depune în perioada

16-31.08.2021, la camera 278, între orele 900-1200, conform planificării:

 • 16.08.2021 – EDUCATOARE, PIPP – lucrările pt. psihopedagogie;
 • 17.08.2021 – EDUCATOARE, PIPP – lucrările pt. cunoașterea mediului, matematică, ed. fizică și sport, istorie;
 • 18.08.2021 – EDUCATOARE, PIPP – lucrările pt. limba și literatura română (educarea limbajului);
 • 19.08.2021 - ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, PIPP – lucrările pt. psihopedagogie, matematică, geografie;
 • 20.08.2021 - ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, PIPP – lucrările pt. Limba și literatura română, istorie, educație fizică și sport;
 • 23.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Limba și literatura română;
 • 24.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Limba și literatura franceză, Educație fizică și sport;
 • 25.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Limba și literatura engleză;
 • 26.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Agricultură, Biologie, Fizică, Chimie, Horticultură, Contabilitate, Economie, Finanțe-Bănci, Management, Sociologie;
 • 27.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Electrotehnică, Electromecanică, TCM, MU, filosofie, geografie, informatică, istorie;
 • 31.08.2021 – PROFESORI – lucrările pt. Matematică, Religie.

 

Detalii suplimentare  - Lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, seria 2020-2022

 

 

 

ANUNȚ

Candidații care au susținut Colocviul de admitere pentru gradul didactic I,

seria 2021-2023, au obținut calificativul ADMIS.

Afișat azi, 19.02.2021

 

 Tabel nominal- candidați grd.I, 2021-2023

 

ANUNȚ

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023

            Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se desfășoară online:

 • Pentru ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, EDUCATOARE ȘI PROFESORI PT. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR, colocviul se va desfășura pe data de 12.02.2021,
 • Pentru PROFESORI-învățământ gimnazial și liceal, colocviul va avea loc pe data 13.02.2021.

            Procedura privind desfășurarea online a colocviului de admitere pentru gradul didactic I, seria 2021-2023, va fi comunicată prin email, cu 3 zile înainte de data susținerii colocviului, fiecărui candidat, de către un membru al comisiei de evaluare.

Afișat azi, 21.01.2021

 

 

ANUNȚ

COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2021-2023

            Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023, se desfășoară online, în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2021 (datele  desfășurării colocviului vor fi afișate după data de  20 ianuarie pe site-ul Universității la secțiunea Învățământ-Grade didactice-Anunțuri).

Dosarele de înscriere ale candidaților înscriși la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2021-2023, se transmit de către Inspectoratele Școlare Centrului de Perfecționare al Universității din Craiova, în perioada 15 decembrie 2020-15 ianuarie 2021.

 

Înscrierea candidaților la colocviu:

 • Taxa pt gradul I, seria 2021-2023, este de 300 lei (această taxă cuprinde:   taxa pentru susținerea colocviului, cât și taxa pentru depunerea lucrării).

Aceasta se poate achita astfel:

          Beneficiar: Universitatea din Craiova, Str. A. I. Cuza, Nr. 13

          CUI(CIF) 4553380

-  Plata prin BRD în conturile:

RO48BRDE170SV46910431700 - virament bancar (plata online)

RO47BRDE170SV71982041700 - pt plata cu numerar, la ghișeu

        sau la Casieria Universității din Craiova,

 cu următoarele mențiuni: - taxă gradul I, 2021-2023, specializarea la care se susține examenul, numele și prenumele din certificatul de naștere + numele de după căsătorie.

 • Cererea tip de înscriere (se descarcă de aici ......)

Cererea completată cu propunerea de temă pentru lucrarea metodico-științifică, cu avizul conducătorului științific și dovada achitării taxei, vor fi transmise la adresa de email Perfectionaregrd1.ucv@gmail.com până la data de 05 februarie 2021.

După transmiterea cererii, Secretariatul verifică corectitudinea datelor și va confirma primirea cererii.

Propunerile de teme și datele de contact ale conducătorilor științifici sunt afișate pe site-ul Universității (https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade didactice-gradul I/anunturi)

NU se acceptă cererile care nu au viza coordonatorului științific!

Candidații vor fi contactați  prin email de către un membru al Comisiei de evaluare pentru stabilirea detaliilor privind desfășurarea online a colocviului de admitere .

Evaluarea la colocviul de admitere se face prin calificative, respectiv admis/respins.

Rezultatele obținute la colocviu nu pot fi contestate.

Candidații declarați respinși la colocviul de admitere,  se pot reînscrie pentru susținerea examenului, în anul școlar următor. Reînscrierea se face  prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologie (OM 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare).

După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, tema lucrării metodico-științifice nu se mai poate schimba/modifica.

Conducătorul lucrării metodico – științifice se poate schimba doar în cazuri excepționale-boală, deces.

Desemnarea conducătorilor științifici se face de către centrul de perfecționare, în funcție de două criterii, respectiv:

- corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico-științifice și domeniul de competență al coordonatorului;

- opțiunea scrisă a candidaților, în limita numărului maxim de coordonări aprobat de centrul de perfecționare pentru fiecare profesor coordonator.

Candidații admiși la colocviu vor elabora lucrarea metodico - științifică, sub îndrumarea conducătorului științific desemnat, în perioada 15 februarie 2021-31 august 2022;

Candidații au obligația de a colabora cu conducătorul științific pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducătorul științific are dreptul să nu-și dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit.

Perioada de depunere a lucrării metodico-științifice în vederea obținerii gradului didactic I, seria 2021-2023, este 01-31 august 2022, iar perioada de efectuare a inspecției speciale și susținerii lucrării este 01 noiembrie 2022-31 mai 2023 (conform legislației în vigoare ).

TEME

 

Precizări MEC-privind susținerea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice pt. grd. I, seria 2019-2021, anul școlar 2020-2021

Comisii grd.I, 2019-2021- de pus pe site 

 

ANUNȚ

Vă comunicăm că se pot elibera adeverințele pentru cadrele didactice care au susținut probele pentru obținerea gradului didactic I, seria 2018-2020.

Pentru eliberarea adeverinței trebuie să completați Cererea și apoi o trimiteți la adresa de email Perfectionare.ucv@gmail.com

Planificarea pentru eliberare o veți primi pe adresa de email a d.voastră.

 PROCEDURĂ ELIBERARE ACTE DE STUDII

 

Anunt depunere lucrare gradul I - seria 2019-2021-online

PRECIZĂRI ELABORARE ȘI DEPUNERE LUCRARE GRD.I, SERIA 2019-2021

 

ANUNȚ 

Vă informăm că se poate susține lucrarea metodico-științifică, în regim online, în perioada 25.05.2020-12.06.2020.

Afișat,

22.05.2020

 

Anunț

Ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se prelungește perioada de suspendare a eliberării actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) până la ridicarea stării de urgență, cu posibilitatea de prelungire dacă evoluția răspândirii SARS-CoV-2 o impune.

Conducerea Universității din Craiova

Afișat, 02.04.2020

 

ANUNȚ

În perioada 13-31 martie 2020, se suspendă eliberarea actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) ca urmare a măsurilor adoptate de conducerea Universității din Craiova, prin care se interzice accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților Universității din Craiova, în spațiile de învățământ și administrative ale universității.

În funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate vor putea suferi modificări.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Afișat 13.03.2020

 

Tabel nominal-Colocviul de admitere, Grd.I, 2020-2022-REZULTATE 

Planificare sali colocviul 2020-2022

Precizari Gradul I, 2020-2022

Tabel nominal-candidati inscrisi la  Colocviul de admitere, Grd.I, 2020-2022

 

ANUNȚ

Anunt Program acreditat pregatire Gradul I

 

Tabel grd.I, 2018-2020 -comisii  aprobate MEN

 Ordinul MEN-validare grd.I, seria 2018-2020

 

TEME PENTRU GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2020-2022

 

În atenţia candidaţilor înscrişi pentru obţinerea Gradului Didactic I în învăţământ, seria 2020-2022

1. Candidaţii care au optat pentru Universitatea din Craiova ca şi centru de perfecţionare, vor completa la Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea Calităţii, camera 450 , o cerere tip de înscriere.

Cererea tip cât şi tematica se obţin de la Secretariat, camera 450.

Detalii:

Precizari elaborare si depunere  lucrare Gradul I, 2018-2020

Rezultate COLOCVIUL de admitere pt. Gradul I, seria 2019-2021 

Planificare sali colocviu Gradul I 2019-2021

Tabel nominal-candidati inscrisi la Colocviul pt. Grd. I, seria 2019-2021

 

ANUNȚ

În perioada 17 decembrie 2018 – 04 ianuarie  2019 - NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII –certificate pentru gradele didactice, modul psihopedagogic și adeverințe.

Activitatea secretariatului va fi reluată începând cu data de 07 ianuarie 2019.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Afișat azi, 29.11.2018

 

Tabel nominal comisii GradulI,  2017-2019-aprobate MEN

Anunt Gradul I, 2019-2021-PRECIZARI COLOCVIU 

 

 TEME GRADUL I - 2019-2021