IT si Administrare Fonduri EuropeneMari ProiecteReabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale

Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale

 

„REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN STUDENȚESC ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE" SMIS 125267

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 01.10.2017 , proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CĂMIN STUDENȚESC ÎN SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI DIDACTICE" , finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiții: 10.1 - Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv specific: 10.3 - Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive.

Mai multe detalii gasiți în anunțul postat aici.