Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Departamentului pentru Programe ID - FR (DIDFR)

I. CADRUL JURIDIC

  • Art. 1. Organizarea şi funcţionarea Învăţământului la Distanţă (ID) şi a Învăţământului cu Frecvenţă Redusă (IFR) sunt reglementate prin Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 si Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare.
  • Art. 2. Constituirea, functionarea, misiunea si obiectivele Departamentului pentru Programe ID-FR (DIDFR) sunt conforme cu Carta Universitatii din Craiova.
  • Art. 3. Programele de studii oferite prin invatamant la distanta (ID) si cele oferite prin invatamant cu frecventa redusa (FR) sunt coordonate si monitorizate de DIDFR, in colaborare cu facultatile universitatii, asigurandu-se respectarea cerintelor OG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

II. DISPOZIŢII GENERALE

  • Art. 4. DIDFR ofera programe de studii universitare de licenta, organizate in formele de invatamant cu frecventa redusa si la distanta, precum si programe de studii universitare de master, organizate in forma de invatamant cu frecventa redusa.
  • Art. 5. Activitatea de invatamant cu frecventa redusa este caracterizata prin activitati dedicate mai ales unor cursuri de sinteza si pregatirii aplicative, programate in mod compact si periodic, presupunand intalnirea nemijlocita, in spatiul universitar, a studentilor cu cadrele didactice de predare, completate de alte mijloace de pregatire specifice invatamantului la distanta.
  • Art. 6. Activitatea de invatamant la distanta este caracterizata prin utilizarea unor resurse electronice, informatice si de comunicatii specifice, activitati de autoinvatare si autoevaluare completate de activitati specifice de tutorat.

Întregul regulament de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru Programe ID - FR poate fi consultat in format (pdf)

Regulament de organizare şi funcţionare Departament de Educaţie Continuă, Invăţământ la Distanţă și Frecvență Redusă (pdf)

Metodologia de organizare, desfășurare, înregistrare și raportare a programelor de studii postuniversitare la universitatea din Craiova (pdf)

ANEXĂ. Organigrama DIDIFR (pdf)