ÎnvăţământEducaţieGrade DidacticeAnunturi

Anunţuri

 

Anunț

Ținând cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se prelungește perioada de suspendare a eliberării actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) până la ridicarea stării de urgență, cu posibilitatea de prelungire dacă evoluția răspândirii SARS-CoV-2 o impune.

 

Conducerea Universității din Craiova

Afișat, 02.04.2020

 

ANUNȚ

 

În perioada 13-31 martie 2020, se suspendă eliberarea actelor de studii (certificate grade didactice, certificate absolvire modul psihopedagogic, foi matricole, adeverinte etc.) ca urmare a măsurilor adoptate de conducerea Universității din Craiova, prin care se interzice accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților Universității din Craiova, în spațiile de învățământ și administrative ale universității.

 

În funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților, perioada mai sus menționată se va putea prelungi, iar măsurile luate vor putea suferi modificări.

 

 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

 

Afișat

 

13.03.2020

 

 

Program eliberare acte studii 13-31martie 2020

 

Program pentru eliberarea actelor de studii

 

  

În perioada 13 decembrie 2019 – 10 ianuarie  2020

 NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII –certificate pentru gradele didactice, modul psihopedagogic și adeverințe.

Activitatea secretariatului va fi reluată începând cu data de 13 ianuarie 2020.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Afișat azi,

11.11.2019

SĂRBĂTORI FERICITE!

 

Adresa de la MEN-validare grd.II,  2019

Anunț-eliberare certificate Gradul II, august 2019

Subiecte grd.II, 2019

 

 

ANUNȚ

Anunt Program acreditat pregatire Gradul I

 

ANUNȚ

Pentru eliberarea adeverințelor de promovare a Gradului didactic II, sesiunea august 2019.

Începând cu data de 01.10.2019 se eliberează adeverințele doar pentru cei care au promovat probele examenului de gradul II, august 2019, cu media generală 10 (zece).

Aceste adeverințe sunt valabile pentru completarea dosarului de înscriere la gradul didactic I.

Programul este: de luni până joi, între orele 9,00 – 11,00 se depune cererea-la camera 450- însoțită de chitanța de la Casierie și nr. de înregistrare de la Registratură, iar între orele 14,00 – 15,00 se eliberează adeverințele.

Afișat,

01.10.2019

 

Anunț - eliberare certificate Gradul I, 2017- 2019

Vă informăm că s-au validat rezultatele examenului de acordare a Gradului didactic I, seria 2017-2019, prin OMEN 4869/21.08.2019.

Începând cu data de 12.09.2019 se eliberează certificatele de acordare a Gradului didactic I, seria 2017-2019, conform programului afișat pe site, adică:

-de luni până joi, între orele 9,00 – 11,00, se face înregistrarea cu buletinul și în aceeași zi, între orele 14,00 – 15,00 se eliberează.

Vineri nu se lucrează cu publicul! 

Afișat,

11.09.2019

 

ANUNȚ

 • Gradul didactic I, seria 2017-2019,

NU se eliberează adeverințe pentru echivalarea creditelor – se vor elibera certificatele dar după ce va fi validat examenul prin OMEN. Vom anunța pe site când primim de la MEN ordinul.

 

 • Gradul didactic II, sesiunea august 2019,

NU se eliberează adeverințe pentru echivalarea creditelor. Se vor elibera adeverințe doar pentru cei care au obtinut media generală 10, pentru a se putea înscrie la gradul didactic I, dar începând cu data de 01.10.2019.

      Certificatele se vor elibera după ce va fi validat examenul prin OMEN. Vom anunța pe site când primim de la MEN ordinul.

Pentru celelalte serii este programul afișat pe site.

 

PROGRAM eliberare acte de studii  2019

Decizie taxe 2018-2019

 

 

 

 

 

În perioada 25.04.2019-05.05.2019 nu se eliberează acte de studii.

Programul secretariatului va fi reluat începând cu data de 06.05.2019

 

Sărbători fericite!

 

 

ANUNȚ

În zilele de 04 și 05 februarie 2019 NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII – certificate grade didactice, modul psihopedagogic, adeverințe etc.

În aceste zile se desfășoară colocviul de admitere la Gradul didactic I, seria 2019-2021.

Activitatea secretariatului va fi reluată începând de miercuri 06.02.2019, conform programului afișat anterior.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

PROGRAM PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

 • certificate pentru acordarea gradelor didactice;
 • certificate de absolvire a modulului psihopedagogic (D.P.P.D.);

 

se face înregistrarea (cu buletinul-nu se depune cerere)

de LUNI până JOI, între orele 900-1100  și în aceeași zi, între orele 1400 - 1500 , eliberarea acestora.

 

 Doar pentru seriile 2016, 2015, 2014 etc., pentru eliberarea certificatului sunt necesare și 2 fotografii 3/4.

 

VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

În perioada 01.07.2019 – 30.08.2019 NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII !

 

Pentru eliberarea actelor de studii-certificate grade didactice, modul psihopedagogic, sunt necesare următoarele acte: 

- Pt. certificate grade didactice – seria 2018 - buletinul și taxă eliberare;

- Pt. certificate grade didactice –seria 2017- buletinul,  taxă eliberare+arhivare

- Pt. certificate grade didactice – seriile 2017, 2016, 2015, 2014 … – buletinul, taxă eliberare+arhivare și 2 fotografii 3/4;

- Pt. certificatele de absolvire a modulului psihopedagogic – foaia matricolă eliberată de către DPPD, diploma de licență pt. nivelul I sau diploma de master  pt. nivelul II, buletinul, iar  pentru diplomele mai vechi de un an este taxă de arhivare;

- Pt. eliberarea certificatelor cu procură notarială:

 •  procura notarială - în care să fie trecut explicit felul actului pt care a fost împuternicită persoana respectivă, anul absolvirii sau sesiunea susținerii examenului și  specializarea; dacă sunt mai multe diplome-certificate de eliberat, pentru fiecare diplomă-certificat este necesară procură notarială (nu se trec mai multe acte pe o singură procură);
 • copie după certificatul de naștere al titularului actului de studii;
 • copie după buletinul titularului actului de studii;
 • persoana care are împuternicire să aibă buletinul asupra sa.

-Pt. eliberarea duplicatelor actelor de studii:

 • Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, conducerii instituției o cerere, cam 450, însoțită, după caz, de următoarele documente:

-       declarație scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parțial sau plastifiat;

-       copie legalizată a certificatului de naștere;

-       dacă originalul a avut fotografii, sunt necesare și 2 fotografii-realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format ¾;

-        dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv;

 dovada plății taxei pentru eliberarea duplicatului.

 

Decizie taxe

 

 

ANUNȚ

În perioada 17 decembrie 2018 – 04 ianuarie  2019 - NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII –certificate pentru gradele didactice, modul psihopedagogic și adeverințe.

Activitatea secretariatului va fi reluată începând cu data de 07 ianuarie 2019.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Afișat azi, 29.11.2018

 

 

ANUNȚ

Începând cu data de 26.11.2018 se eliberează certificatele pentru obținerea Gradului didactic II, sesiunea august 2018.

Programul este:de luni până joi, între orele 9,00 – 11,00 se face înregistrarea cu buletinul sau pașaportul și între orele 14,00 – 15,00 eliberarea acestora.

Vineri nu este program cu publicul!

Afișat - Azi, 22.11.2018

 

Anunț comisii Gradul I, seria 2017-2019, aprobate de MEN

 

ANUNȚ

 

Se eliberează adeverințele pentru promovarea Gradului didactic II, sesiunea august 2018, doar pentru cei care au obținut media generală 10 și doresc înscrierea la Gradul didactic I.

 

Programul este:

 

-de luni până joi între orele 9-11 se depuneo cerere la cam. 450, adresată Domnului Rector, înregistrată la Registratură și însoțită de chitanța de 30 de lei, achitată la Casierie și în aceeași zi,  între orele 14-15 se eliberează adeverința.

 

 

ANUNȚ

Începând cu data de 01.11.2018 se va percepe taxă de arhivare și pentru eliberarea certificatelor de grad (gradul I, seria 2015-2017 și gradul II 2017), conform Deciziei nr. 242B/14.06.2018 prin care au fost aprobate taxele pentru eliberarea actelor de studii-certificate grade didactice.

 

 

Anunt Gradul I, 2019-2021-PRECIZARI COLOCVIU

 

ANUNȚ

Începând cu data de 20.09.2018 se eliberează certificatele pentru obținerea Gradului didactic I, seria 2016-2018.

Programul este:

de luni până joi, între orele 9,00 – 11,00 se face înregistrarea și

între orele 14,00 – 15,00 eliberarea acestora.

Afișat

Azi, 19.09.2018

 

ANUNȚ

Se eliberează adeverințele pentru promovarea gradelor didactice-gradul II, sesiunea august 2018 și gradul I, seria 2016-2018, adeverințe valabile doar pentru echivalarea creditelor.

Programul este de luni până joi, între orele 13,00 – 15,00, Universitatea din Craiova, cam. 450

Eliberarea se face pe baza BI/CI sau pașaport valabile și dovada achitării taxei de 30 lei la Casieria Universității, str. Libertății nr. 19.

 

 

PROGRAM PENTRU ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

certificate pentru acordarea gradelor didactice;

certificate de absolvire a modulului psihopedagogic (D.P.P.D.);

se face înregistrarea (cu buletinul-nu se depune cerere

de LUNI până JOI, între orele 900-1100  și în aceeași zi, între orele 1400 - 1500 , eliberarea acestora.

 

Pentru seriile 2016, 2015, 2014 etc. pentru eliberarea certificatului sunt necesare și 2 fotografii 3/4.

Pentru seria 2017 NU sunt necesare fotografii. 

 

VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

În perioada 01.07.2018 – 31.08.2018 NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII !

 

ANUNȚ

 

Pentru eliberarea actelor de studii-certificate grade didactice, modul psihopedagogic, sunt necesare următoarele acte:

 

- Pt. certificate grade didactice – seria 2017 – buletinul și taxă eliberare;

 

- Pt. certificate grade didactice – seriile 2016, 2015, 2014 … – buletinul, taxă eliberare+arhivare și 2 fotografii 3/4;

 

- Pt. certificatele de absolvire a modulului psihopedagogic – foaia matricolă eliberată de către DPPD, diploma de licență pt. nivelul I sau diploma de master  pt. nivelul II, buletinul, iar  pentru diplomele mai vechi de un an este taxă de arhivare;

 

- Pt. eliberarea certificatelor cu procură notarială:

 

 •  procura notarială - în care să fie trecut explicit felul actului pt care a fost împuternicită persoana respectivă, anul absolvirii sau sesiunea susținerii examenului și  specializarea; dacă sunt mai multe diplome-certificate de eliberat, pentru fiecare diplomă-certificat este necesară procură notarială (nu se trec mai multe acte pe o singură procură);
 • copie după certificatul de naștere al titularului actului de studii;
 • copie după buletin;
 • persoana care are împuternicire să aibă buletinul asupra sa.

Decizie taxe

Programe formare continua pentru gradul didactic II