CercetareActivitate CDIDirecții de Cercetare

Direcții de Cercetare Științifică

Având în vedere importanţa cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea cunoaşterii şi formarea resursei umane înalt calificate, Universitatea din Craiova pune accent pe excelenţă, interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională, susţine cercetări complexe în domenii de frontieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare.
Misiunea cercetării ştiinţifice în universitate este de a genera cunoaştere şi de a transmite, difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică.
Activitatea de cercetare ştiinţifică de la Universitatea din Craiova are în vedere priorităţile europene în domeniul activităţilor de dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, cu accent prioritar pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, protecţia mediului şi energia verde, transport şi ştiinţe aerospaţiale, alimentaţie, agricultură şi biotehnologii, nanotehnologii şi materiale cu proprietăţi speciale.

 

 

  • Direcții cercetare excelență pentru perioada 2020-2024 (pdf)
  • Direcții cercetare facultăți pentru perioada 2020-2024(pdf)
  • Direcţii de cercetare prioritare la Universitatea din Craiova 2016-2020 (pdf)
  • Direcţii de cercetare la nivel de facultăți 2016-2020 (pdf)