CercetareOrganizareConsiliul Cercetării StiințificeStructură CCS

Consiliul Cercetării Stiințifice - Structură

 

Consiliul Cercetării Științifice este alcătuit din:

(a) câte un reprezentant al fiecărei facultăți, de regulă prodecanul cu responsabilități legate de cercetare, precum și câte un reprezentant al fiecărui departament independent;

(b) directorii structurilor de cercetare autonome care funcționează la nivelul instituției: INCESA, stațiunile didactice experimentale Banu Mărăcine, Caracal, Râmnicu Vâlcea;

(c) directorul Departamentului de Cercetare și Management Programe (DCMP);

(d) coordonatorii comisiilor de specialitate organizate la nivelul CCS;

(e) alte cadre didactice sau cercetători din instituție, cu rezultate remarcabile în activitatea de cercetare științifică.

Membrii CCS sunt desemnați de regulă pentru un mandat de patru ani, desemnarea urmând să fie reînnoită odată cu alegerea unui nou Senat al UCv. Un membru CCS poate să fie revocat în cazul în care el nu mai deține funcția în virtutea căruia a fost numit membru sau dacă structura pe care o reprezenta își încetează activitatea.

 

Structura si componența CCS 2020-2024

Structura si componența CCS 2016-2020