IT si Administrare Fonduri EuropeneMari ProiecteReabilitare Campus Electrotehnică - corpurile G, H, I, J, K

 

Reabilitare Campus Electrotehnică - corpurile G, H, I, J, K

 

REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAŢII ÎNVĂȚĂMÂNT - CORPURI G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) și K (C15) DIN COMPLEXUL FACULTĂȚILOR CU PROFIL ELECTRIC - Cod SMIS 123506.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020 și Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 08.12.2021, proiectul „Reabilitare și modernizare spații învățământ - Corpuri G(C12), H(C16), I(C13), J(C14) și K (C15) din Complexul facultăților cu profil electric", finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții: 10.1-Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific: 10.3- Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Mai multe detalii găsiți în anunțul postat aici.