CercetareOrganizare

Organizare

Prorectorat de Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii cu Mediul Economic

 

Prorectoratul are în responsabilitatea sa toate aspectele care privesc activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate, precum şi colaborarea cu mediul socio-economic.

Structurile prin care se asigura realizarea acestor atributii sunt:

  • Consiliul Cercetarii Stiintifice - elaborează strategia cercetării ştiinţifice;

  • Departamentul de Cercetare Stiintifica si Management Programe (DCMP) – asigura managementul efectiv al activităţii de cercetare stiintifica;

  • Departamentul pentru Relatii cu Mediul Socio-Economic si Cultural (DR-MESC) – asigura colaborarea institutionala cu partenerii din mediul socio-economic si cultural;

  • Biblioteca UCV – pune la dispozitia cercetatorilor carte stiintifica, monografii, reviste si baze de date pentru documentare.