CercetareOrganizare

Organizare

Prorectorat de Cercetare Ştiinţifică şi Relaţii cu Mediul Socio-Economic

 

Prorectoratul are în responsabilitatea sa toate aspectele care privesc activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate, precum şi colaborarea cu mediul socio-economic.

Structurile prin care se asigura realizarea acestor atributii sunt:

  • Consiliul Cercetarii Stiintifice - elaborează strategia cercetării ştiinţifice;

  • Departamentul de Cercetare Stiintifica si Management Programe (DCMP) – asigura managementul efectiv al activităţii de cercetare stiintifica;

  • Departamentul pentru Relatii cu Mediul Socio-Economic si Cultural (DR-MESC) – asigura colaborarea institutionala cu partenerii din mediul socio-economic si cultural;

  • Biblioteca UCV – pune la dispozitia cercetatorilor carte stiintifica, monografii, reviste si baze de date pentru documentare.