Catre pagina principala Sageata separare Despre Sageata separare Strategie Sageata separare Carta UCV

Carta Universităţii Din Craiova

ARTICOLUL 14

Misiune

Universitatea din Craiova îşi asumă ca elemente fundamentale ale misiunii sale:

 • generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie;
 • formarea iniţială şi continuă la nivel superior a specialiştilor capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-economic;
 • formarea iniţială şi continuă a personalului didactic;
 • contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic;
 • dezvoltarea personală a cursanţilor săi în spiritul creaţiei individuale şi colective;
 • promovarea schimbului liber de opinii şi a gândirii critice;
 • promovarea valorilor europene în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică internaţională.

 

ARTICOLUL 15

Obiective

Universitatea din Craiova are ca principale obiective:

 • asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice şi a procesului de învăţământ;
 • menţinerea ofertei educaţionale în acord cu cerinţele societăţii şi cu evoluţia previzibilă a acestora;
 • promovarea unor programe de studii flexibile, generatoare de competenţe şi abilităţi cu utilizare directă în profesie şi societate, în acord cu Cadrul Naţional al Calificărilor;
 • gestiunea eficientă a resurselor umane şi materiale;
 • sprijinirea excelenţei individuale;
 • participarea la programe de excelenţă în cercetare şi educaţie;
 • menţinerea unui nivel ridicat al inserţiei profesionale a absolvenţilor, prin dezvoltarea unor structuri consultative ce includ reprezentanţi ai mediului economic şi personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional extern;
 • creşterea continuă a vizibilităţii internaţionale a instituţiei, prin diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii şi participarea la programe academice europene;
 • asumarea poziţiei de pol ştiinţific, cultural şi educaţional naţional;
 • promovarea iniţiativelor în domeniul managementului universitar şi în cel al cercetării ştiinţifice.

 

Întregul document privind Carta Universităţii din Craiova poate fi vizualizat (aici).