DespreStrategieCarta UCV

Carta Universităţii Din Craiova

ARTICOLUL 12

Misiune

Universitatea din Craiova își asumă ca elemente fundamentale ale misiunii sale:

a) generarea și transferul de cunoștințe către societate prin educație și cercetare avansată;

b) formarea inițială și continuă la nivel superior a specialiștilor capabili să satisfacă, prin inserție profesională, nevoile de competență ale mediului socio-economic;

c) formarea inițială și continuă a personalului didactic;

d) contribuția la progresul științelor fundamentale și aplicative prin cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic;

e) dezvoltarea personală a cursanților săi în spiritul creației individuale și colective;

f) promovarea schimbului liber de opinii și a gândirii critice;

g) promovarea valorilor europene în domeniile științific, cultural și educațional, prin cooperare academică internațională.

 

 

ARTICOLUL 15

Obiective

Universitatea din Craiova are ca principale obiective:

a) asigurarea calității cercetării științifice și a procesului de învățământ;

b) menținerea ofertei educaționale, în acord cu cerințele societății și cu evoluția previzibilă a acestora;

c) promovarea unor programe de studii flexibile, generatoare de competențe și abilități cu utilizare directă în profesie și societate, în acord cu Cadrul Național al Calificărilor;

d) gestiunea eficientă a resurselor umane și materiale;

e) sprijinirea excelenței individuale;

f) participarea la programe de excelență în cercetare și educație;

g) menținerea unui nivel ridicat al inserției profesionale a absolvenților, prin dezvoltarea unor structuri consultative ce includ reprezentanți ai mediului socio-economic și personalități din mediul academic, cultural și profesional extern;

h) creșterea continuă a vizibilității internaționale a instituției, prin diseminarea rezultatelor cercetării științifice proprii și participarea la programe academice europene;

i) asumarea poziției de pol științific, cultural și educațional național;

j) promovarea inițiativelor în domeniul managementului universitar și în cel al cercetării științifice.

 

 Carta Universităţii se poate descărca aici.