DespreStrategieAlegeri UCvDocumente alegeri

Documente alegeri UCv 2020 - 2024

Calendarul propriu al alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 și cu art. 19 al Metodologiei – cadru aprobată prin O.M. nr. 3751/2015:

 

Perioada

Activitatea

08.07.2019

   Desfăşurarea referendumului prevăzut de Legea nr.1/2011, privind modalitatea de desemnare a rectorului

15.07.2019

   În caz de invalidare, pentru lipsă de cvorum, a referendumului din 08.07.2019 se organizează un nou referendum

09.09- 13.09.2019

 Depunerea candidaturilor pentru posturile de directori de  departament care se vacantează prin expirarea mandatelor

16.09-20.09. 2019

   Alegerea directorilor de departament şi a consiliilor departamentelor

09.12-16.12.2019

   Depunerea candidaturilor pentru Consiliile facultăţilor

13.01-17.01.2020

   Alegerea Consiliilor facultăţilor

20.01-22.01.2020

   Depunerea candidaturilor pentru Senatul Universitar

27.01-31.01.2020

   Alegerea Senatului universitar

03.02-05.02.2020

   Depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Senatului universitar

06.02-12.02.2020

   Alegerea preşedintelui Senatului universitar (conform metodologiei va fi convocat Senatul nou ales)

13.02-17.02.2020

   Depunerea candidaturilor pentru funcţia de rector

18.02-28.02.2020

  Alegerea rectorului (se vor stabili date precise, în interiorul intervalului de Senatul nou ales)

09.03-30.04. 2020

   Numirea prorectorilor, selectarea decanilor, numirea prodecanilor

 

 

 

 • Calendar de desfășurare a concursului public pentru selectarea decanilor și numirea prodecanilor

Perioada

Activitatea

14-15.09.2020

   Depunerea candidaturilor;

16.09.2020

   Avizul de legalitate emis de Biroul Juridic;

17-21.09.2020

   Vot consultativ, avizarea în Consiliul Facultății, desemnarea membrilor din partea fiecărei facultăţi şi trimiterea dosarelor către comisia de concurs;

22-23.09.2020    Concursurile de selecţie decani;
24.09.2020    Avizarea în Senat a noilor decani aleşi;
25.09.2020    Numirea prodecanilor.

 

 • Programarea concursurilor pentru selectarea decanilor

                                       Marți 22.09.2020, Sala 420

 1. Facultatea de Agronomie: 9- 930;
 2. Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică:  930 – 1000;
 3. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor: 1000 - 1030;
 4. Facultatea de Horticultură: 1030-1100;
 5. Facultatea de Inginerie Electrică: 1100 – 1130.
 6. Facultatea de Litere: 1130 - 1200;
 7. Facultatea de Mecanică: 1200- 1230;
 8. Facultatea de Teologie Ortodoxă: 1230- 1300.

                                     Miercuri 23.09.2020, Sala 420 

 1. Facultatea de Științe: 900 - 930;
 2. Facultatea de Științe Sociale: 930 - 1000;
 3. Facultatea de Educație Fizică și Sport: 1000 – 1100;
 4. Facultatea de Drept: 1100-1300.