IT si Administrare Fonduri EuropeneMari ProiecteConsolidare, reabilitare, extindere „Sfântul Ierarh Calinic”

Consolidare, reabilitare, extindere  „Sfântul Ierarh Calinic”

 

„CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE ÎNĂLȚIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA ȘI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE «SFÂNTUL IERARH CALINIC»” – COD SMIS 123541

Universitatea din Craiova, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 01.10.2017 , proiectul „Consolidarea, reabilitarea, extinderea (cu modificarea regimului general de înălțime la Sp+P+2), modernizarea și dotarea complexului de cercetare și activități conexe «Sfântul Ierarh Calinic»” , finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investiții: 10.1 - Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare, Obiectiv specific: 10.3 - Creşterea relevanţei învăţământului terţiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive.

Mai multe detalii gasiți în anunțul postat aici.